Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Korkea-asteen koulutus

Yleistä

Erasmus+ tukee opetusjaksoja ulkomailla sijaitsevissa korkeakouluissa.

Jos työskentelet korkeakoulussa, voit saada opetusaikaa Erasmus+ ‑ohjelmamaassa tai ‑kumppanimaassa sijaitsevassa oppilaitoksessa.

Opetusmahdollisuuksia on tarjolla myös ohjelmamaassa sijaitsevissa organisaatioissa työskentelevälle henkilöstölle.

Tällaisia organisaatioita voivat olla esimerkiksi yritykset, julkisen sektorin elimet, työmarkkinajärjestöt, tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Kesto

Kahden ohjelmamaan välisen opetusjakson vähimmäispituus on 2 päivää ja enimmäispituus 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Ohjelmamaan ja kumppanimaan välisen opetusjakson vähimmäispituus on 5 päivää ja enimmäispituus 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Opetusjaksoon on ulkomailla oleskelun aikana kuuluttava vähintään 8 tuntia viikossa (tai sitä lyhyempää oleskelujaksoa kohden) tosiasiallista opetusaikaa.

Osallistumisen ehdot

Jos työskentelet korkeakoulussa, oppilaitoksellasi on oltava ohjelmamaassa sijaitsevan vastaanottavan oppilaitoksen kanssa korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja (ECHE). Jos kyseessä on kumppanimaassa sijaitseva vastaanottava oppilaitos, oppilaitosten välillä on oltava voimassa oleva korkeakoulujen välinen sopimus.

Ohjelmamaissa sijaitsevat korkeakoulut voivat lisäksi kutsua ohjelmamaissa sijaitsevien yritysten tai muiden organisaatioiden henkilöstöä opettamaan oppilaitoksissaan.

Ennen opetusjaksosi alkamista sinun, korkeakoulusi ja vastaanottavan oppilaitoksen on tehtävä liikkuvuussopimus. Siinä määritellään oppimistavoitteesi, oikeutesi ja vastuusi sekä opetusjaksosi virallinen tunnustaminen.

Taloudellinen tuki

EU:n apurahoilla katetaan ulkomailla oleskelun matka- ja oleskelukustannuksia. Rahoitusosuus riippuu seuraavista tekijöistä:

  1. Vastaanottava maa
  2. Jos kyseessä on liikkuvuus ohjelmamaissa, kysynnän taso ulkomailla opettamisesta kiinnostuneen henkilöstön keskuudessa
  3. Maasi ja vastaanottavan maan välinen etäisyys
  4. Jos kyseessä on liikkuvuus ohjelmamaissa, muiden rahoituslähteiden saatavuus maassasi tai alueellasi

Jos ulkomaan opetusjaksosi on ohjelmamaiden korkeakouluhenkilöstön välinen vaihto, lähettävä oppilaitos vastaa kaikkien maksujen suorittamisesta. Jos työskentelet yrityksessä tai organisaatiossa, opetuskutsun esittänyt korkeakoulu huolehtii maksuista. Jos ulkomaan opetusjaksosi on ohjelma- ja kumppanimaiden välinen vaihto, lähettävä ja vastaanottava oppilaitos sopivat keskenään maksujen suorittajasta.

Ohjelma- ja kumppanimaiden välisten ulkomaan opetusjaksojen apurahojen määrät julkaistaan Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa. Kysy kansallisesta toimistosta ja lähettävästä korkeakoulusta ohjelmamaiden välisten opetusjaksojen apurahojen määristä.

Miten haetaan?

Voit hakea apurahaa korkeakoulusi kautta. Korkeakoulut valitsevat ulkomaan opetusjaksojen ehdokkaat henkilöstönsä keskuudesta tai kutsuvat niihin yritysten tai muiden organisaatioiden henkilöstöä.

Henkilöiden valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja riittävän dokumentoitua.

Lisätietoja

Kysy korkeakoulusi kansainvälisten asioiden toimistosta tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa on myös seuraavaa lisätietoa:

Tietoa ja apua hakemusten tekemisessä saa ohjelmamaiden osalta kansallisista toimistoista ja joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä.

Video: Erasmus+: Jyväskylän ammattikorkeakoulun Nursing-koulutusohjelman vastuuopettaja Marjo Palovaara kertoo videolla Erasmus+ ‑ohjelman koulutus- ja opetusmahdollisuuksista ulkomailla.

Your browser does not support the video tag.