Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus Joint Masters scholarships

Profil wnioskodawcy

  • Swoją kandydaturę mogą zgłaszać studenci studiów magisterskich z całego świata.
  • Kandydaci muszą najpierw uzyskać dyplom studiów pierwszego stopnia lub posiadać uznawany równoważny poziom wykształcenia zgodnie z krajowym prawodawstwem i praktykami w krajach wydających dyplomy. Przyjmowane są również zgłoszenia studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, którzy ukończą je przed rozpoczęciem programu studiów magisterskich.

Czym są wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus (EMJM)?

EMJM to wysokiej jakości zintegrowane programy studiów na poziomie magisterskim. Programy są opracowywane i realizowane w ramach międzynarodowego partnerstwa instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie.

Erasmus+ finansuje stypendia dla studentów biorących udział w tych programach. Co roku w ramach programów organizuje się rundy selekcyjne, w wyniku których stypendia otrzymują najlepsi kandydaci z całego świata.

Stypendia UE pokrywają koszty uczestnictwa studenta w programie, koszty podróży i część kosztów utrzymania.

Działania i wyniki

  • Program EMJM odpowiada 60, 90 lub 120 punktom zaliczeniowym ECTS. Oznacza to, że trwa on co najmniej 12 miesięcy, a maksymalnie 24 miesiące. Większość z nich to programy 24-miesięczne.
  • Studia muszą obejmować co najmniej dwa semestry w dwóch różnych krajach (które nie są krajem zamieszkania studenta). Programy oferują różne ścieżki studiów, które spełniają ten warunek.
  • Pomyślne ukończenie programu studiów prowadzi do uzyskania albo dyplomu studiów wspólnych (tj. jednego dyplomu wydanego w imieniu co najmniej dwóch instytucji szkolnictwa wyższego wchodzących w skład konsorcjum), albo kilku dyplomów (tj. co najmniej dwóch dyplomów wydanych przez dwie instytucje szkolnictwa wyższego wchodzące w skład konsorcjum).

Składanie wniosków i dodatkowe informacje

Najpierw należy zapoznać się z katalogiem programów studiów magisterskich Erasmus Mundus dostępnym online. Strony internetowe poszczególnych programów zawierają wszystkie potrzebne informacje na temat treści programu, warunków udziału oraz uczelni wyższych, które go realizują. Na ich podstawie możesz zdecydować, który program jest dla Ciebie najlepszy.

Na stronach internetowych opisane są również wszystkie etapy procesu składania wniosków online.

Co roku w lecie do katalogu dodawana jest nowa lista wybranych programów. Większość konsorcjów wymaga, aby kandydatury zostały złożone między październikiem a styczniem (w odniesieniu do programów studiów rozpoczynających się w następnym roku akademickim).

Sprawdź, czy wiesz, jakie masz prawa podczas studiów za granicą.

EMA (Erasmus Mundus Association) to stowarzyszenie absolwentów wspólnych studiów magisterskich. Na jego stronie internetowej kandydaci znajdą porady i wskazówki.

Stowarzyszenie studentów i absolwentów Erasmus+ (ESAA) to dynamiczne forum, które oferuje studentom i absolwentom możliwość nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozwoju zawodowego i wymiany międzykulturowej.

Doktoranci mogą ubiegać się również o dofinansowanie ze środków unijnych na prowadzenie badań za granicą w ramach programu działań „Maria Skłodowska-Curie”.