Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Partnerstwa na rzecz doskonałości

Czym są partnerstwa na rzecz doskonałości?

Partnerstwa na rzecz doskonałości stanowią wsparcie dla projektów o długoterminowej, zrównoważonej perspektywie. Tego typu partnerstwa wspierają następujące akcje:

  • centra doskonałości zawodowej
  • akademie nauczycielskie Erasmus+;
  • akcje Erasmus Mundus,
    • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, oraz
    • działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.

Akcjami tymi zarządza Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).