Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Партньорства за високи постижения

Какво представляват партньорствата за високи постижения?

Партньорствата за високи постижения подкрепят проекти с дългосрочна устойчива перспектива. В рамките на този вид партньорства се подкрепят следните действия:

  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение (ЦВППОО)
  • Академии за учители „Еразъм+“
  • Действие „Еразмус Мундус“:
    • Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“ и
    • мерки за разработване на съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Тези действия се управляват от Европейската изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA).

Tagged in:  Учащи и служители в областта на професионалното образование и обучение Служители в училища Erasmus Mundus