Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerskap för Spetskompetens

Vad är partnerskap för spetskompetens?

Partnerskap för spetskompetens stöder projekt med ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv: Följande insatser stöds inom denna typ av partnerskap:

  • Yrkeskunskapscentrum
  • Erasmus+ lärarakademier
  • Erasmus Mundus-insatser:
    • gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus, och
    • förberedelser av gemensamma masterprogram.

Dessa insatser förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea).

Tagged in:  Yrkesutbildning – studenter och personal Skolpersonal Erasmus Mundus