Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstwa na rzecz doskonałości

Czym są partnerstwa na rzecz doskonałości?

Partnerstwa na rzecz doskonałości stanowią wsparcie dla projektów o długoterminowej, zrównoważonej perspektywie. Tego typu partnerstwa wspierają następujące akcje:

  • centra doskonałości zawodowej
  • akademie nauczycielskie Erasmus+;
  • akcje Erasmus Mundus,  
    • wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus, oraz
    • działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus.

Akcjami tymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).

Tagged in:  Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego Mobilność kadry nauczycielskiej Erasmus Mundus