Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partnerstvá pre excelentnosť

Vymedzenie partnerstiev pre excelentnosť

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

  • centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy,
  • učiteľské akadémie programu Erasmus+,
  • akcie Erasmus Mundus:
    • spoločné magisterské/inžinierske/doktorské študijné programy Erasmus Mundus a
    • opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Tieto akcie riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP Pedagogickí pracovníci Erasmus Mundus