Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Partnerstvá pre Excelentnosť

Vymedzenie partnerstiev Pre Excelentnosť

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

  • centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy,
  • učiteľské akadémie programu Erasmus+,
  • akcie Erasmus Mundus:
    • spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia a
    • opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Tieto akcie riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP Pedagogickí pracovníci Erasmus Mundus