Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Táto webová stránka zatiaľ nereflektuje obsah Sprievodcu programom Erasmus+ na rok 2023.

Úplnú príručku na rok 2023 si však môžete stiahnuť vo formáte PDF a vo zvolenom jazyku tak, že kliknete na záložku „Stiahnuť“ na pravej strane tejto stránky.

Partnerstvá pre Excelentnosť

Vymedzenie partnerstiev pre excelentnosť

Partnerstvá pre excelentnosť podporujú projekty s perspektívou dlhodobejšej udržateľnosti. V rámci tohto typu partnerstiev sa podporujú tieto akcie:

  • centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy,
  • akcie Erasmus Mundus:
    • spoločné študijné programy Erasmus Mundus druhého stupňa vysokoškolského štúdia a
    • opatrenia na tvorbu študijných programov Erasmus Mundus.

Tieto akcie riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA).

Tagged in:  Žiaci a zamestnanci v oblasti OVP Pedagogickí pracovníci Erasmus Mundus