Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jak wziąć udział

Erasmus+ to szeroko zakrojony program oferujący różnorodne działania. Uczestnictwo w programie zależy zasadniczo od dwóch czynników:

  1. czy składasz wniosek samodzielnie, czy w imieniu organizacji
  2. w którym kraju, w którym mieszkasz lub Twoja organizacja ma siedzibę.

Na tej stronie przedstawiono ogólne informacje na temat udziału w programie. Informacje o kryteriach, jakie musisz spełnić, by wziąć udział w konkretnym działaniu, znajdziesz na stronie poświęconej temu działaniu.

Quick explainer

Obywatele Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji mogą skorzystać z większości możliwości oferowanych w ramach programu, ponieważ kraje te, choć nie są członkami UE, są stowarzyszone z programem Erasmus+.

Dla osób z innych krajów spoza UE istnieją pewne możliwości, na przykład wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus lub międzynarodowe wymiany studentów i pracowników (jeżeli dany uniwersytet bierze udział w programie), a także programy wymiany młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Oferta dla wnioskodawców spoza UE. Możliwości różnią się w zależności od konkretnego działania.

Program Erasmus+ obejmuje dwa rodzaje krajów.

Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem

Te kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach programu Erasmus+. Są to wszystkie kraje UE, kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), kraje kandydujące do UE i inne kraje. Wcześniej nazywano je „krajami objętymi programem”.

Państwa trzecie niestowarzyszone z programem

Te kraje mogą uczestniczyć w niektórych działaniach programu Erasmus+. Są to kraje z całego świata. Wcześniej nazywano je „krajami partnerskimi”.

Pełny wykaz krajów kwalifikujących się do udziału w programie

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Zgłoszenia od osób indywidualnych

Jeśli chcesz zgłosić się do udziału indywidualnie, prawdopodobnie trzeba będzie złożyć wniosek za pośrednictwem organizacji takiej jak uniwersytet, ośrodek szkoleniowy, przedsiębiorstwo itp.

Możesz zwrócić się do takiej organizacji z pytaniem, czy ubiega się o dotację na projekt, lub poszukać porad i pomysłów w aplikacji Erasmus+.

W przypadku większości działań Twoja organizacja będzie musiała mieć siedzibę w kraju biorącym udział w programie. Są to kraje członkowskie UE i kilka innych krajów stowarzyszonych z programem. Istnieją jednak również inne działania, w których mogą uczestniczyć inne grupy krajów niestowarzyszonych z programem.

Lista państw uczestniczących w programie Erasmus+ (państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone z programem)

Zgłoszenia od organizacji

Jeśli reprezentujesz organizację, która chce ubiegać się o dotację na projekt lub odpowiedzieć na zaproszenie do składania wniosków, przeczytaj, jakie kroki należy podjąć w pierwszej kolejności.

Przeczytaj informacje o rejestracji i kolejnych etapach

Zapoznaj się również z listą krajów uczestniczących w programie i krajów partnerskich, ponieważ od kraju siedziby Twojej organizacji zależy to, do jakich działań możesz się zgłosić.

Quick explainer

Funding opportunities are managed by either the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) or by National Agencies.

Get more help with seeing who manages your call

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego programu

Szczegółowe informacje na temat tego, kto może wziąć udział w programie, znajdziesz w przewodniku po programie, w części dotyczącej działania lub dziedziny, które Cię interesują.

Informacje dla wnioskodawców spoza UE

Przeczytaj wytyczne dla wnioskodawców spoza UE

Partnerzy w projektach

W unijnym portalu „Finansowanie i przetargi” można wyszukać potencjalnych partnerów, z którymi można wspólnie przygotować zgłoszenie.

Wyszukaj potencjalnych partnerów

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.