Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kleinschalige partnerschappen

Over deze mogelijkheid

Kleinschalige partnerschappen zijn gericht op organisaties op basisniveau (grassroots organisations) of organisaties die minder ervaring hebben met Erasmus+. Zij zijn bedoeld om de toegang tot het programma te verbreden, zodat ook moeilijk te bereiken kleinschalige organisaties en particulieren die actief zijn op het gebied van schoolonderwijs, volwassenenonderwijs, beroepsonderwijs en -opleidingen, jeugd en sport eraan kunnen deelnemen. Dit gebeurt door:

  • lagere subsidiebedragen voor organisaties
  • kortere looptijden
  • eenvoudigere administratieve voorschriften
  • lagere toegangsdrempels
  • flexibele formaten – transnationale en nationale activiteiten combineren – zodat kleinere organisaties kansarme mensen kunnen bereiken

Kleinschalige partnerschappen kunnen bijdragen tot het opzetten en ontwikkelen van transnationale netwerken en het verbinden van lokaal, regionaal, nationaal en internationaal beleid. Daarnaast ondersteunen zij actief Europees burgerschap en de Europese dimensie naar het lokale niveau brengen

Wie kan een aanvraag indienen?

Elke deelnemende organisatie die in een programmaland gevestigd is, kan een aanvraag voor een kleinschalig partnerschap indienen. Deze organisatie dient de aanvraag in namens alle deelnemende organisaties die bij het project betrokken zijn. Elke openbare of particuliere organisatie die gevestigd is in een programmaland kan deelnemen aan het partnerschap.

Ongeacht het werkterrein van het project staan kleinschalige partnerschappen open voor alle soorten organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd, sport of andere sociaaleconomische sectoren. Organisaties die activiteiten op andere gebieden uitvoeren (bijv. lokale, regionale en nationale autoriteiten, erkennings- en validatiecentra, kamers van koophandel, handelsorganisaties, adviescentra, culturele en sportorganisaties) kunnen ook deelnemen.

Afhankelijk van de projectdoelstellingen en -prioriteit komt het erop aan de meest geschikte en uiteenlopende partners te betrekken bij kleinschalige partnerschappen met het doel de verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid optimaal te benutten.

Hoe aanvragen?

Geïnteresseerde organisaties kunnen een aanvraag indienen via het portaal EU Funding & tender opportunities

Er is één oproep tot het indienen van voorstellen in 2021. De uiterste datum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 17 juni 2021.

Beleidsterreinen

Kleinschalige partnerschappen hebben dezelfde prioriteiten als die van samenwerkingspartnerschappen.

Meer informatie

De belangrijkste bron van informatie over samenwerkingspartnerschappen is de Programmagids van Erasmus+. Hierin vindt u alles over de prioriteiten, toekenningscriteria, financieringsregels en meer.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Gesloten

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Gesloten

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).