Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Žana Monē vārdā nosauktā skolotāju apmācība

Kas var pieteikties

  • Augstākās izglītības iestādes, kas piedāvā skolotāju apmācību
  • Iestādes/aģentūras, kas piedāvā skolotāju apmācību

Iestādēm un aģentūrām, kas atrodas programmas “Erasmus+” valstīs, jābūt parakstītai derīgai Erasmus Augstākās izglītības hartai (ECHE).

Iestādēm un aģentūrām, kas atrodas partnervalstīs, ECHE netiek prasīta.

Ilgums: 3 gadi

Maksimālais dotācijas apjoms vienai skolotāju apmācībai: 300 000 EUR (kas nepārsniedz 80 % no kopējām izmaksām)

Nosacījumi, lai sniegtu Žana Monē vārdā nosaukto skolotāju apmācību

Žana Monē skolotāju apmācības sniedzējs ir augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā skolotāju apmācību, vai skolotāju mācību iestāde vai aģentūra, kas atbalsta skolas un profesionālās izglītības un apmācības sniedzējus ar Eiropas Savienību saistīta satura plānošanā, organizēšanā un sniegšanā to mācību programmās un ārpusskolas pasākumos.

Žana Monē skolotāju apmācība gan vispārējās izglītības, gan profesionālās apmācības pedagogiem ļauj labāk izprast Eiropas Savienību un uzlabo skolotāju zināšanas un prasmes ES jautājumu pasniegšanā. Pēc Žana Monē skolotāju apmācības iziešanas skolotāji ir labāk sagatavoti skaidrot Eiropas Savienību saviem izglītojamajiem.

Žana Monē skolotāju apmācība var būt ietverta gan skolotāju sākotnējā izglītībā, gan viņu profesionālajā tālākizglītībā.

Kas tiek sagaidīts no Žana Monē skolotāju apmācības sniedzēja

Žana Monē skolotāju apmācības sniedzējs skolām un profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem piedāvā strukturētus mācību priekšlikumus par ES priekšmetiem un ES jautājumos ieinteresētajiem skolotājiem nodrošina īpašus individuālus vai grupu apmācības kursus (modulārus, klātienes, jaukta tipa vai tiešsaistē).

Pienākumos ietilpt, piemēram, mācību materiālu sagatavošana, lai:

  • piedāvātu mācību saturu un mācību metodiku skolotājiem ar atšķirīgu izcelsmi un pieredzi, kuri pasniedz dažādos līmeņos;
  • ļautu skolām un profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem uzlabot savu mācībspēku zināšanas par ES.

Visos pasākumos Žana Monē skolotāju apmācības sniedzējs nodrošina skolotājiem rīkus, kas tiem ļauj ES aspektu integrēt savā ikdienas darbā.

Pieteikšanās termiņi un pieteikuma veidlapas

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas

Pieteikšanās process soli pa solim

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session