Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

“Erasmus+” augstākās izglītības harta

Par Hartu

“Erasmus” augstākās izglītības harta (ECHE) nosaka vispārējo kvalitātes satvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”.

Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.

Harta nav vajadzīga augstākās izglītības iestādēm, kas atrodas partnervalstīs, jo kvalitātes satvars tiek noteikts, izmantojot iestāžu nolīgumus starp augstākās izglītības iestādēm.

Kā hartu piešķir?

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecībā uz hartas piešķiršanu tiek izziņots katru gadu.

Jūs varat lejupielādēt jaunāko sarakstu ar augstākās izglītības iestādēm, kam ir piešķirta “Erasmus” harta attiecībā uz augstāko izglītību.

Harta tiek piešķirta uz visu programmas “Erasmus+” darbības laiku līdz 2027. gadam ar pagarinātu derīguma termiņu tiem projektiem, kas sākas programmas pēdējā gadā (maksimums triju gadu pagarinājums, piemēram, līdz 2030. gadam).

Ko satur harta?

Hartas principi tika pielāgoti programmas “Erasmus+” 2021-2027 jauninājumiem, jo īpaši digitalizācijas, iekļaušanas un ilgtspējas jomā.

Jaunās hartas svarīgāko jauno aspektu vidū ir apņemšanās sasniegt mobilitātes darbībās nepietiekami pārstāvētās grupas, liekot lietā iekļaušanas stratēģijas, nodrošināt ekoloģisku praksi “Erasmus+” pasākumu organizēšanā, īstenot digitalizāciju ar Eiropas studentu karšu iniciatīvas un “Erasmus+” mobilās lietotnes palīdzību, kā arī apņemšanās nostiprināt mobilo studentu pilsonisko līdzdalību.

Turklāt augstākās izglītības iestādes ir aicinātas nodrošināt atbilstību prasībām, kas noteiktas Padomes Ieteikumā par automātisku savstarpēju atzīšanu, lai nodrošinātu ārvalstīs pavadīto mācību periodu pilnīgu automātisku atzīšanu pēc iespējas raitāk un lai studentam nebūtu jāapgūst papildu mācību kurss vai jākārto papildu eksāmeni.

Jaunie hartas principi ir izstrādāti sadarbībā ar hartas darba grupu, ko veido “Erasmus+” nacionālo aģentūru pārstāvji, augstākās izglītības eksperti un studentu organizācijas.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā jūsu iestāde var labāk ievērot hartu, skatiet pamatnostādnes attiecībā uz hartu, kā arī tās uzraudzības rokasgrāmatu.

Pašnovērtējums

Augstskolu vadītāji vai “Erasmus+” koordinatori var izmantot hartas pašnovērtējuma rīku, lai uzlabotu savas iestādes sniegumu. Pašnovērtējums var jums palīdzēt noskaidrot, cik lielā mērā jūsu iestāde pareizi īsteno hartu.

Jauna rīka versija šobrīd ir izstrādes procesā, lai to pielāgotu jaunajai programmai 2021-2027. Tā būs pieejama šajā lapā.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).