Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suaugusiųjų švietimas

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokyti suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje.

Jeigu dirbate suaugusiųjų švietimo sektoriuje, galite išvykti tam tikrą laikotarpį mokyti kitoje organizacijoje „Erasmus+“ programos šalyje.

Tokia patirtis ir mainai gali padėti tobulinti kalbų įgūdžius, įgyti daugiau žinių apie kitos šalies kultūrą, taip pat suteikia galimybę naujai pažvelgti į mokymo praktiką ir metodus.

Trukmė

Mokymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte mokyti užsienio suaugusiųjų švietimo organizacijoje pagal programą „Erasmus+“, jūsų organizacija turi pateikti paraišką dalyvauti judumo projekte.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms organizacijoms.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko susijusios suaugusiųjų švietimo organizacijos. Jos yra atsakingos už išmokų individualiems asmenims mokėjimą.

Kaip pateikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi teikti suaugusiųjų švietimo įstaigos, kurios ir atrinks kandidatus laikinai mokyti užsienyje iš savo darbuotojų.

Kandidatų laikinai mokyti užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Išsamesnė informacija

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo suaugusiųjų švietimo organizacijoje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.