Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Iasachtaí do chéim mháistreachta Erasmus+

Cén deis atá ann?

Faoin scéim Erasmus+, is féidir le hidirghabhálaithe airgeadais incháilitheacha (bainc nó gníomhaireachtaí iasachtaí do mhic léinn), a mbeidh rathú ón Aontas Eorpach acu, iasachtaí a thabhairt do mhic léinn chun céim Mháistreachta a dhéanamh ar an gcoigríoch.

Is é an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) i gcomhar le Saoráid Ráthaíochta na nIasachtaí Erasmus+ do mhic léinn Mháistreachta a bhainistíonn an deis seo agus a chuireann chun feidhme í thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh.

Conas a oibríonn sé?

Chun a bheith rannpháirteach, ní mór d'idirghabhálaithe airgeadais incháilitheacha iarratas a chur chuig CEI nuair a fhógrófar an glao ar léiriú spéise (a mhairfidh go Meán Fómhair 2020, sin nó go n-ídítear an maoiniú).

Ar na heagraíochtaí incháilitheacha, tá idirghabhálaithe airgeadais poiblí nó príobháideacha atá údaraithe iasacht a thabhairt do dhaoine aonair i gcomhréir leis an reachtaíocht agus leis na rialacháin ábhartha.

Ní mór dóibh a bheith lonnaithe i gceann de na Tíortha Cláir, lena n-áirítear tíortha atá san Aontas Eorpach, agus:

  • an Íoslainn
  • Poblacht na Macadóine Thuaidh,
  • an Tuirc,
  • Lichtinstéin
  • an Iorua
  • an Ríocht Aontaithe

Le Erasmus+, ráthaíonn CEI na hiasachtaí a thugann na hidirghabhálaithe airgeadais incháilitheacha do mhic léinn ionas gur féidir leo níos mó iasachtaí a sholáthar do líon is mó mac léinn ar riosca laghdaithe, agus ar ráta úis laghdaithe.

Cén t-eolas eile is ceart a bheith agat?

Ní ceadmhach d'Iasacht Mháistreachta Erasmus+ dul thar €12,000 (nó a choibhéis in airgead na háite) i gcás cúrsa Máistreachta bliana, nó thar €18,000 (nó a choibhéis) más faide ná bliain a mhairfidh an cúrsa Máistreachta.

Is é aidhm na n-iasachtaí seo rochtain ar mhaoiniú a thabhairt do mhic léinn, ach más ea, beidh feidhm ag téarmaí agus coinníollacha áirithe, mar atá tarscaoileadh comhthaobhachta (ó tharla ráthú déanta ag an Aontas i gcás mainneachtain iasachta) nó an rogha a bheith ag an mac léinn na haisíocaíochtaí a chur siar go raibh an tréimhse léinn críochnaithe (bliain ar a laghad nó suas le dhá bhliain).

Ní ceadmhach don mhac léinn a nglacfar leis ar chúrsa iomlán Máistreachta an cúrsa sin a dhéanamh sa tír sin ina bhfuair sé an cháilíocht ar dá bíthin a ligeadh isteach ar an gcúrsa Máistreachta é ná sa tír ina bhfuil cónaí air.

Ní mór don institiúid ina mbeidh an mac léinn i mbun na Máistreachta Cairt Ardoideachais Erasmus+ a bheith aici.

Iarratas a dhéanamh

Ní mór an t-iarratas a chur chuig CEI maille leis na doiciméid riachtanacha iarratais atá le fáil ar leathanach gréasáin Shaoráid Ráthaíochta na nIasachtaí.

Ní mór iarratas ar iasacht a chur isteach tráth nach déanaí ná 30/09/2020 chuig CEI.

Tuilleadh eolais

Tá tuilleadh eolais i dtaobh iasachtaí do chéim mháistreachta Erasmus+ le fáil ar shuíomh gréasáin an Chiste Eorpaigh Infheistíochta.