Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Gníomhaíochtaí Jean Monnet

Soláthraítear le gníomhaíochtaí Jean Monnet deiseanna i réimse an ardoideachais agus i réimsí eile oideachais agus oiliúna. Rannchuidíonn gníomhaíochtaí Jean Monnet le scaipeadh eolais faoi chúrsaí lánpháirtithe an Aontais Eorpaigh. Tacaítear leis na gníomhaíochtaí seo a leanas:

  • Gníomhaíochtaí Jean Monnet i réimse an ardoideachais
  • Gníomhaíochtaí Jean Monnet i réimse eile oideachais agus oiliúna
  • Díospóireacht ar bheartas Jean Monnet (ardoideachas agus réimsí oideachais agus oiliúna eile)

Cuirfidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) na gníomhaíochtaí sin chun feidhme.