Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ -ohjelman esittely

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa.

Sen arvioitu budjetti on 26,2 miljardia euroa, mikä on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin aiemmalla ohjelmalla (2014–2020) oli käytettävissä.

Vuosien 2021–2027 ohjelmassa painotetaan voimakkaasti sosiaalista osallisuutta, vihreää ja digitaalista siirtymää sekä nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan.

Siitä tuetaan eurooppalaisen koulutusalueen, digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman ja Euroopan osaamisohjelman painopisteiden mukaisia toimia. Ohjelmalla myös

  • vahvistetaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria
  • pannaan täytäntöön EU:n nuorisostrategiaa 2019–2027
  • kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta

Erasmus+ -ohjelman tarjoamat mahdollisuudet

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa liikkuvuus- ja yhteistyömahdollisuuksia seuraavilla aloilla:

  • korkeakoulutus
  • ammatillinen koulutus
  • perusopetus, varhaiskasvatus mukaan luettuna
  • aikuiskoulutus
  • nuoret
  • urheilu

Lisätietoa ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista ja esimerkiksi osallistumisedellytyksistä on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Tulokset

Erasmus+ -ohjelman tuloksia esitellään raporteissa ja tilastojulkaisuissa sekä Erasmus+ -hankeportaalissa, jossa kuvataan useimmat ohjelmasta rahoitetut aloitteet sekä annetaan esimerkkejä hyvistä toimintatavoista ja erityisen onnistuneista hankkeista.