Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmuse kõrgharidusharta

Hartast

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE) on programmi Erasmus+ raames toimuva kõrgkoolide Euroopa ja rahvusvahelise koostöö üldine kvaliteediraamistik.

Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös saavad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta. Erasmuse kõrgharidusharta

Partnerriikides asuvate kõrgkoolide puhul ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgkoolide vaheliste lepingute alusel.

Kuidas saada Erasmuse kõrgharidushartat?

Igal aastal avaldatakse uus konkursikutse Erasmuse kõrgharidusharta taotlemiseks.

Uusim nimekiri kõrgharidusasutustest, kellel on Erasmuse kõrgharidusharta

Erasmuse kõrgharidusharta antakse kogu Erasmus+ programmi kestuse ajaks, st kuni 2027. aastani. Harta kehtivusaega pikendatakse projektide puhul, mis algavad programmi viimasel aastal ja võivad kesta kuni kolm aastat (st 2030. aastani).

Millised on Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtted?

Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtteid on kohandatud, et viia need vastavusse programmiga „Erasmus+“ (2021–2027) kaasnenud uuendustega, mis puudutavad digiteerimist, kaasamist ja kestlikkust.

Olulisemad täiendused uues Erasmuse kõrgharidushartas on näiteks kohustus rakendada kaasamisstrateegiaid, et jõuda liikuvusmeetmetes alaesindatud rühmadeni, tagada programmi „Erasmus+“ meetmete puhul keskkonnahoidlike tavade järgimine, kasutada digivahendeid (Euroopa üliõpilaspilet, Erasmus+ mobiilirakendus) ning suurendada liikuvuses osalevate üliõpilaste kodanikuaktiivsust.

Lisaks pevad kõrgharidusasutused järgima nõukogu soovitust automaatse vastastikuse tunnustamise kohta ja tagama välismaal veedetud õppeperioodide täieliku automaatse tunnustamise võimalikult sujuvalt, ilma et üliõpilane peaks tegema lisakursust või -eksamit.

Uued Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtted on välja töötatud koostöös Euroopa kõrgharidusharta töörühmaga, kuhu kuuluvad Erasmus+ riiklike büroode esindajad, kõrghariduseksperdid ja üliõpilasorganisatsioonid.

Erasmuse kõrgharidusharta suunistest ja järelevalve juhendist leiate teavet selle kohta, kuidas viia oma kõrgkool vastavusse harta saamise tingimustega.

Enesehindamine

Ülikoolide juhid ja Erasmus+ koordinaatorid saavad oma asutuse tulemuslikkuse parandamiseks kasutada Erasmuse kõrgharidusharta enesehindamisvahendit. Enesehindamine aitab mõista, kui hästi institutsioon hartat rakendab.Erasmuse kõrgharidusharta

Ettevalmistamisel on enesehindamisvahendi uus versioon, mida on kohandatud vastavalt 2021.–2027. aasta programmile. Enesehindamisvahendi uus versioon

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).