Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmuse kõrgharidusharta

Hartast

Erasmuse kõrgharidusharta (ECHE) on programmi Erasmus+ raames toimuva kõrgkoolide Euroopa ja rahvusvahelise koostöö üldine kvaliteediraamistik.

Programmi Erasmus+ raames toimuvas üksikisikute õpirändes ja/või innovatsiooni ning heade tavade alases koostöös saavad osaleda ainult need programmiriigis asuvad kõrgkoolid, kellele on antud Erasmuse kõrgharidusharta. Erasmuse kõrgharidusharta

Partnerriikides asuvate kõrgkoolide puhul ei ole harta nõutav ning kvaliteediraamistik kehtestatakse kõrgkoolide vaheliste lepingute alusel.

Kuidas saada Erasmuse kõrgharidushartat?

Igal aastal avaldatakse uus konkursikutse Erasmuse kõrgharidusharta taotlemiseks.

Uusim nimekiri kõrgharidusasutustest, kellel on Erasmuse kõrgharidusharta

Erasmuse kõrgharidusharta antakse kogu Erasmus+ programmi kestuse ajaks, st kuni 2027. aastani. Harta kehtivusaega pikendatakse projektide puhul, mis algavad programmi viimasel aastal ja võivad kesta kuni kolm aastat (st 2030. aastani).

Millised on Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtted?

Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtteid on kohandatud, et viia need vastavusse programmiga „Erasmus+“ (2021–2027) kaasnenud uuendustega, mis puudutavad digiteerimist, kaasamist ja kestlikkust.

Olulisemad täiendused uues Erasmuse kõrgharidushartas on näiteks kohustus rakendada kaasamisstrateegiaid, et jõuda liikuvusmeetmetes alaesindatud rühmadeni, tagada programmi „Erasmus+“ meetmete puhul keskkonnahoidlike tavade järgimine, kasutada digivahendeid (Euroopa üliõpilaspilet, Erasmus+ mobiilirakendus) ning suurendada liikuvuses osalevate üliõpilaste kodanikuaktiivsust.

Lisaks pevad kõrgharidusasutused järgima nõukogu soovitust automaatse vastastikuse tunnustamise kohta ja tagama välismaal veedetud õppeperioodide täieliku automaatse tunnustamise võimalikult sujuvalt, ilma et üliõpilane peaks tegema lisakursust või -eksamit.

Uued Erasmuse kõrgharidusharta põhimõtted on välja töötatud koostöös Euroopa kõrgharidusharta töörühmaga, kuhu kuuluvad Erasmus+ riiklike büroode esindajad, kõrghariduseksperdid ja üliõpilasorganisatsioonid.

Erasmuse kõrgharidusharta suunistest ja järelevalve juhendist leiate teavet selle kohta, kuidas viia oma kõrgkool vastavusse harta saamise tingimustega.

Enesehindamine

Ülikoolide juhid ja Erasmus+ koordinaatorid saavad oma asutuse tulemuslikkuse parandamiseks kasutada Erasmuse kõrgharidusharta enesehindamisvahendit. Enesehindamine aitab mõista, kui hästi institutsioon hartat rakendab.Erasmuse kõrgharidusharta

Ettevalmistamisel on enesehindamisvahendi uus versioon, mida on kohandatud vastavalt 2021.–2027. aasta programmile. Enesehindamisvahendi uus versioon

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).