Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kutseharidus ja -koolitus

Ülevaade

Erasmus+ toetab kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas (kutseharidus- või -koolitusasutustes) töötavate inimeste ametialast arengut koolituslähetustega välismaal.

Koolituslähetuse sisuks võib olla tööpraktika või töövarjuks või vaatlejaks olemine kutseharidus- või -koolitusasutuses või Erasmus+ programmiriigis asuvas muus organisatsioonis.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks ettevõtted, riigiasutused, tööturu osapooled, teadusasutused ning vabaühendused.

Kestus

Koolituslähetus kestab vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite minna Erasmus+ toetusega koolitusele välismaale, peab teie asutus olema osaline kutsehariduse ja -koolituse valdkonna õpirände projektis koos mõne teise asutuse või organisatsiooniga.

Enne koolituslähetuse algust tuleb teie, teid lähetava asutuse ning vastuvõtva asutuse või organisatsiooni vahel sõlmida õpirände leping. Selle dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning koolituse ametliku tunnustamise viis.

Rahaline toetus

ELi toetuse eesmärk on katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal ning pakkuda korralduslikku tuge osalevatele asutustele.

Ehkki toetusi rahastab Euroopa Liit, haldavad neid kutseharidus- või -koolitusasutused, kes on kõnealuse projektiga seotud, ning nemad vastutavad ka maksete tegemise eest eraisikutele.

Kuidas taotleda?

Eraisikuna ei saa te toetust taotleda. Taotluse esitab kutseharidus- või -koolitusasutus, kes omakorda valib välismaal toimuva koolituslähetuse kandidaadid oma töötajate hulgast.

Välismaale koolitusele lähetatavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Võtke ühendust selle kutseharidus- või -koolitusasutusega, kus te töötate, ja uurige neilt oma võimaluste kohta.

Üksikasjalikku teavet koolitusvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun oma koduriigi riikliku büroo poole.