Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas osaleda?

Erasmus+ on väga laiapõhjaline programm, mis hõlmab mitmesuguseid meetmeid. Osalemisvõimalused sõltuvad üldjoontes kahest tegurist:

  1. kas esitate taotluse üksikisikuna või organisatsiooni nimel;
  2. millises riigis te elate või asub teie organisatsioon.

Käesolevalt lehelt leiab ülevaate sellest, kuidas osaleda. Selleks et näha kriteeriume, millele te peaksite vastama, tutvuge konkreetse meetmega, millest olete huvitatud.

Üksiktaotlejad

Kui soovite osaleda üksikisikuna, on tõenäoline, et teil tuleb esitada taotlus organisatsiooni kaudu (nt ülikool, koolituskeskus, ettevõte vm).

Võite oma organisatsioonilt küsida, kas ta taotleb projektitoetust, või nõu ja inspiratsiooni saamiseks tutvuda Erasmus+ rakendusega.

Enamiku meetmete puhul peab teie organisatsioon asuma programmiriigis. Nendeks on ELi liikmesriigid ja veel mõned programmiga ühinenud riigid. Mõned meetmed on avatud ka teistele riikidele, mis ei ole programmiga ühinenud.

Programmis Erasmus+ osalevate riikide (ELi liikmesriigid ja programmiga ühinenud riigid) loetelu

Taotlevad organisatsioonid

Kui esindate organisatsiooni, kes soovib taotleda projektitoetust või osaleda projektikonkursil, lugege, millised registreerimisetapid tuleb kõigepealt läbida.

Tutvuge registreerimisprotsessi ja muude etappidega

Vaadake ka programmi- ja partnerriikide loetelu, sest see, mille kohta saate taotluse esitada, sõltub teie asukohariigist.

Täielik teave käesoleva aasta programmi kohta

Üksikasjaliku teabe selle kohta, kes võivad osaleda, leiate programmijuhendist meetme või valdkonna alt, mis teile huvi pakub.

Soovite esitada taotluse väljastpoolt ELi?

Lugege juhendit taotluse esitamise kohta väljastpoolt ELi

Taotluse esitamine koos partnerorganisatsiooniga

Partnerorganisatsiooni otsing ELi rahastamis- ja hankeportaalis aitab teil otsida oma projektile võimalikke partnereid.

Partnerorganisatsiooni otsing

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.