Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Muligheder for Enkeltpersoner

I næsten 30 år har EU finansieret Erasmus-programmet, som har gjort det muligt for over tre millioner europæiske studerende at tage en del af deres uddannelse ved en anden uddannelsesinstitution eller i en organisation i et europæisk land.

Med Erasmus+ bliver disse muligheder udvidet til at omfatte alle – elever, studerende personale, praktikanter, lærere, frivillige osv. Og det gælder ikke kun i Europa og for europæere. Erasmus+ giver folk fra hele verden mulighed for at rejse ud.

Muligheder for:

Elever og studerende

Studier i udlandet er en central del af Erasmus+ og har vist sig at have en positiv effekt på deltagernes fremtidige jobmuligheder. De er desuden en chance for at forbedre sprogkundskaber, opbygge selvtillid og selvstændighed og fordybe sig i en anden kultur.

Få mere at vide

Ansatte (som undervisere)

Erasmus+ giver mulighed for at tage til en udenlandsk uddannelsesinstitution for at undervise. Det gælder både personale, der arbejder i uddannelsessektoren, og folk fra erhvervslivet, der inviteres til at dele deres viden om en sektor eller et emneområde med elever og studerende.

Få mere at vide

Ansatte (som lærende/kursister)

Erasmus+ giver både undervisere og andet personale ved undervisningsinstitutionerne muligheder for at rejse ud og lære nyt. Læringsforløbene kan bestå i job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder og egentlige kurser.

Få mere at vide

Pupils

Erasmus+ aims at making learning mobility a realistic possibility for any pupil in school education. The cultural understanding and language skills you develop through studying in another country can make it easier to find a job after your studies. The programme fosters the recognition of learning outcomes of pupils in mobility periods abroad.

Learn about pupil mobility

Praktikanter

Erasmus+ er hjælper til at opnå værdifuld erfaring på en arbejdsplads via praktikophold i udlandet. Der gives tilskud via Erasmus+ til studerende på og dimittender fra de videregående uddannelser og til studerende og lærlinge på og dimittender fra erhvervsuddannelserne.

Få mere at vide

Adult learners

Erasmus+ aims at raising the participation of adults of all ages and socio-economic background in adult education, especially by fostering participation of organisations working with disadvantaged learners, small adult education providers, newcomers to the Programme and less experienced organisations, as well as community-based grassroots organisations.

Explore what's available for adult learners

Unge

Erasmus+ er åben for alle unge – ikke kun dem, der er i gang med en uddannelse. Erasmus+ giver mulighed for at rejse ud og lave frivilligt arbejde i Europa og resten af verden eller deltage i ungdomsudveksling i udlandet.

Få mere at vide

Ungdomsarbejdere

Erasmus+ understøtter faglig udvikling af ungdomsarbejdere via uddannelses- og netværksperioder i udlandet. Disse perioder kan bestå i kurser, studiebesøg, job shadowing (praktikophold hos en udenlandsk kollega), observationsperioder hos relevante organisationer osv.

Få mere at vide