Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktikanter

Med Erasmus+ kan du få hjælp til at opnå værdifuld arbejdserfaring via praktikophold i udlandet.

Den kulturelle forståelse og de sprogkundskaber, du får ved at arbejde i et andet land, kan gøre det lettere at finde et job efter endt studietid.

Dertil kommer, at arbejde i en relevant organisation giver et nyt perspektiv på dit studie, som seminarer og workshopper måske ikke kan.

Praktikophold er åbne for både studerende og dimittender. Du kan vælge at blive praktikant i en hvilken som helst relevant organisation.

Praktikmuligheder

Studerende på videregående uddannelser og dimittender

Erasmus+ støtter praktikophold for studerende ved højere læreanstalter i programlande. Det er også en mulighed for dimittender.

Få mere at vide

Studerende på erhvervsuddannelser, lærlinge og dimittender

Erasmus+ støtter praktikophold for studerende på erhvervsuddannelsesinstitutioner. Det er også en mulighed for lærlinge i erhvervsvirksomheder og dimittender fra erhvervsuddannelsesinstitutioner.

Få mere at vide