Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Profil žadatele

Doba trvání programu: 3 roky

Maximální výše grantu: 1 200 000 eur na jednu síť

Co lze za síť Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání považovat?

Může se jednat o dva typy velkých tematických sítí:

  1. síť zaměřující se na konkrétní interní politické téma EU: minimálně 12 vysokoškolských institucí ze 7 různých členských států Unie a zemí mimo EU přidružených k programu

  2. síť zaměřující se na zahraničněpolitické otázky, která se zabývá jednou konkrétní prioritou: minimálně 12 vysokoškolských institucí s nejméně 6 účastníky ze zemí mimo EU nepřidružených k programu a financovaných z nástrojů vnější činnosti EU. Do sítě by měly být také zahrnuty příslušné organizace v podporovaných zemích.

Co se od sítě Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdělávání očekává?

  • shromažďovat, sdílet a diskutovat mezi partnery o výsledcích výzkumu, obsahu kurzů, zkušenostech, produktech (studie, články apod.)

  • vytvořit nástroj, který partnerům umožní sdílet jejich akademickou práci, provádět vzájemná hodnocení a komentovat zveřejněné dokumenty

  • pravidelně vybírat a poskytovat Evropské komisi nejinovativnější a nejzajímavější výsledky

Hlavním cílem tematických sítí je poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu (např. formou on-line zpravodaje), která se týká nejmodernějších a nejinovativnějších postupů v dané oblasti, podporovat diskusi a zvyšovat její hodnotu.

Jak podat žádost

Více informací o tom, jak podat žádost o finanční prostředky, najdete zde:

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-AFRICA

Zavřená
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: EU-AFRICA

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM

Zavřená
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Foreign policy issues: Values and Democracy

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-EU

Zavřená
Deadline
14 Feb 2023

Jean Monnet Policy Debate: Internal EU issues: Digital Transformation in Europe

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-EU

Zavřená
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Internal EU Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-HEI-NON-EU

Zavřená
Deadline
1 Mar 2022

Networks on Foreign Policy Issues

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).

Application process

For more information about the application process, please visit