Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stipendia společného magisterského studia Erasmus Mundus

Profil žadatele

Hlásit se mohou studenti z magisterské úrovně studia z celého světa. Musíte mít bakalářský titul (první diplom) nebo být v posledním roce bakalářského studia, který musíte před zahájením magisterského programu absolvovat.

Hlásit se mohou též ti, kteří prokáží úroveň vzdělání rovnocennou bakalářské. To musí být oficiálně potvrzeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi v zemi, která uděluje titul.

O stipendiích společného magisterského studia Erasmus Mundus

Společné magisterské studium Erasmus Mundus tvoří velmi kvalitní a integrované studijní programy na magisterské úrovni. Vytvářejí a provádějí je mezinárodní partnerství vysokoškolských institucí. Společné magisterské studium Erasmus Mundus musí zahrnovat nejméně tři vysokoškolské instituce ze tří různých zemí, z nichž nejméně dvě musí být členské státy či třetí země přidružené k programu (dříve nazývané programové země).

Podporou těchto společně uznávaných magisterských titulů se EU snaží podporovat excelenci a internacionalizaci účastnících se institucí. Pro studenty, kteří se těchto programů účastní, jsou k dispozici stipendia. Jsou nabízeny nejlepším uchazečům z celého světa.

Stipendia pokrývají náklady na účast studenta v programu a na dopravu a zahrnují i příspěvek na životní náklady.

Činnosti a výsledky

Program zahrnuje studium, výzkum, stáže, přípravu a obhajobu diplomové práce v souladu s požadavky společného magisterského programu. Vaše studium musí zahrnovat alespoň 2 studijní období ve 2 zemích (odlišných od země vašeho bydliště). Společné magisterské studium Erasmus Mundus nabízí různé možnosti, jak tuto podmínku splnit.

Doba trvání běhu: 1 až 2 akademické roky (60, 90 nebo 120 kreditů ECTS)

Typ udělovaného titulu: Buď jeden společný diplom (tzn. jeden doklad o dosaženém vzdělání vydaný jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí) nebo více diplomů (tzn. nejméně dva doklady o dosaženém vzdělání vystavené dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia).

Jak se přihlásit a kde získat další informace

Projděte si online katalog magisterských programů Erasmus Mundus. Najdete tam podrobné informace o těchto programech financovaných EU a odkaz na internetové stránky magisterských programů. Ty obsahují všechny informace, které potřebujete k rozhodnutí, zda se jedná o ten správný program pro vás: popis studijního kurzu, seznam účastnících se univerzit a vstupní požadavky.

Na internetové stránce programu najdete také průvodce, který vám pomůže s vyplněním přihlášky. Máte-li další dotazy, neváhejte se obrátit přímo na příslušnou univerzitu.

Každý rok je na seznam přidávána nová série vybraných magisterských programů Erasmus Mundus. Většina konsorcií požaduje, aby pro kurzy, které začnou v příštím v akademickém roce, byly přihlášky podány mezi říjnem a lednem.

Další zdroje

Před odjezdem do zahraničí za účelem studia se nezapomeňte seznámit se svými právy.

Sdružení EMA (Erasmus Mundus Association) sdružuje absolventy společných magisterských programů. Internetové stránky asociace nabízejí zájemcům o studium poradenství a inspiraci.

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA (Erasmus+ Student and Alumni Alliance) dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.

Akce Marie Curie-Skłodowska nabízí unijní podporu doktorandům v období, kdy se věnují výzkumu v zahraničí.