Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studie- och praktikavtal

Studie- och praktikavtalen ska bidra till att förbereda utlandsutbytet så att du kan tillgodoräkna dig studierna eller praktiken.

Studie- eller praktikavtalet anger de kurser eller den praktik du ska delta i utomlands. Avtalet ska godkännas av dig som student, din heminstitution och värdinstitutionen eller företaget före utbytet.

Avtalet ska beskriva vad du förväntas lära dig under utbytet.

För studier ska avtalet ange vilka kurser som ska ingå i examen. Se riktlinjerna nedan.

För praktikutbyten ska avtalet ange hur praktiken ska erkännas beroende på om den ska ingå i examen, görs på frivillig basis (inte obligatorisk för examen) eller om du nyligen har tagit examen. Se riktlinjerna nedan.

Alla tre parter som skriver under avtalet förbinder sig att följa det. Det här garanterar att du kan tillgodoräkna dig studie- eller praktikperioder från utlandet, utan några extra krav.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download