Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mokymosi susitarimas

Mokymosi susitarimo tikslas – skaidriai ir veiksmingai pasirengti mainams siekiant užtikrinti, kad būtų pripažinta studento sėkmingai užsienyje atlikta veikla.

Mokymosi susitarimą, kuriame išdėstyta numatoma studijų arba stažuotės užsienyje programa, turi patvirtinti studentas, siunčiančioji ir priimančioji įstaiga, organizacija arba įmonė prieš mainų pradžią.

Į mokymosi susitarimą turėtų būti įtraukti visi mokymosi rezultatai, kuriuos studentas turėtų pasiekti mainų laikotarpiu.

Studentų judumo studijų tikslais atveju, mokymosi susitarime turėtų būti išdėstytos studijų sudedamosios dalys, į kurias bus atsižvelgta išduodant diplomą, jei studentas sėkmingai išeis studijų programą užsienyje. Žr. toliau pateikiamas gaires.

Studentų judumo stažuočių tikslais atveju, mokymosi susitarime turėtų būti išdėstyta, kaip stažuotė bus pripažinta priklausomai nuo to, ar ji yra diplomui gauti būtinos studento studijų programos dalis, ar ji yra savanoriška (ji neprivaloma diplomui gauti), ar ją atlieka neseniai mokslą baigęs absolventas. Žr. toliau pateikiamas gaires.

Visos trys mokymosi susitarimo šalys įsipareigoja laikytis visų jo nuostatų ir taip užtikrina, kad studento užsienio studijos arba stažuotė bus pripažintos be jokių papildomų reikalavimų.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download