Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dohoda o vzdelávaní

Účelom zmluvy o štúdiu je poskytnúť transparentnú a účinnú prípravu študentskej výmeny, aby sa zabezpečilo uznanie činností, ktoré študent úspešne absolvoval v zahraničí.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

V zmluve o štúdiu sa uvádza plánovaný študijný program alebo program stáže, ktorý má študent absolvovať v zahraničí a ktorý musia schváliť študent, vysielajúca a prijímajúca inštitúcia, organizácia, prípadne podnik ešte pred začiatkom výmeny.

Zmluva o štúdiu by mala zahrnúť aj všetky študijné výsledky, ktoré by mal študent počas výmeny dosiahnuť.

V prípade študentskej mobility na účely štúdia by sa v zmluve o štúdiu mala uviesť skupina vzdelávacích prvkov, ktoré sa v študijnom programe študenta nahradia po úspešnom ukončení študijného programu v zahraničí. Prečítajte si pripojené usmernenia.

V prípade študentskej mobility na účely stáže by sa v zmluve o štúdiu mal uviesť spôsob uznania stáže v závislosti od toho, či sa stáž započítava do programu štúdia, či sa vykonáva na základe dobrovoľnosti (nie je povinná v rámci štúdia) alebo ju vykonáva čerstvý absolvent. Prečítajte si pripojené usmernenia.

Všetky tri strany, ktoré zmluvu podpisujú, sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky dohodnuté ustanovenia, čím sa má zabezpečiť uznanie štúdia alebo stáže vykonanej v zahraničí bez ďalších požiadaviek.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates