Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Contractul de studii

Scopul contractului de studiu este de a pregăti în mod transparent și eficient schimbul la care urmează să participe studentul și de a garanta că activitățile pe care le finalizează în străinătate sunt recunoscute la întoarcere.

Contractul de studiu conține programul de studiu sau de stagiu și trebuie aprobat și semnat de instituția de origine, de student și de instituția/organizația/întreprinderea gazdă înainte de începutul schimbului.

De asemenea, trebuie să prevadă ce cunoștințe ar urma să dobândească studentul în timpul schimbului.

În cazul mobilității pentru studii, contractul ar trebui să stabilească ce componente educaționale vor fi înlocuite în foaia matricolă la finalizarea cu succes a programului de studiu în străinătate. Veți găsi mai multe detalii în orientările de mai jos.

În cazul mobilității pentru stagii, contractul ar trebui să prevadă cum va fi recunoscut stagiul, în funcție de natura acestuia – stagiu necesar pentru obținerea licenței, stagiu voluntar neobligatoriu pentru obținerea licenței sau stagiu efectuat de un absolvent care și-a finalizat studiile de curând. Veți găsi mai multe detalii în orientările de mai jos.

Toate cele trei părți semnatare ale contractului de studiu se angajează să respecte toate dispozițiile convenite și să recunoască studiile sau stagiul efectuat în străinătate, fără alte condiții.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download