Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Porozumienie o programie zajęć

Celem porozumienia o programie zajęć jest przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej oraz zagwarantowanie, że zrealizowany za granicą program zajęć zostanie oficjalnie uznany.

Porozumienie tego rodzaju określa program zajęć, jaki ma zostać zrealizowany na studiach lub podczas stażu za granicą. Przed rozpoczęciem wymiany program musi zostać zatwierdzony przez studenta oraz instytucję, organizację lub firmę wysyłającą i przyjmującą.

Porozumienie o programie zajęć powinno zawierać wszystkie wyniki, jakie student miał za zadanie osiągnąć podczas wymiany.

W przypadku studiów porozumienie o programie zajęć powinno zawierać elementy programu zajęć, jakie należy zmienić w programie studiów studenta na uczelni wysyłającej po zakończeniu zajęć za granicą. Wytyczne dotyczące studiów są dostępne poniżej.

W przypadku stażu porozumienie powinno określać, w jaki sposób uznany zostanie staż odbyty za granicą, w zależności od tego, czy staż jest uwzględniany w programie studiów wymaganym dla ich ukończenia, czy student odbywa go na zasadzie dobrowolnej (staż nie jest obowiązkowy), czy też stażystą jest absolwent, który niedawno ukończył studia. Wytyczne dotyczące studiów są dostępne poniżej.

Wszystkie strony podpisujące porozumienie zobowiązują się do przestrzegania ustalonych zasad, co gwarantuje, że studia lub staż za granicą zostaną oficjalnie uznane bez narzucania dodatkowych wymogów.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download