Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õppeleping

Õppelepinguga nähakse ette üliõpilasvahetuse läbipaistev ja korrektne ettevalmistamine ning üliõpilase poolt välismaal edukalt läbitud õppe tunnustamine.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

Õppelepingus esitatakse üliõpilase, saatva kõrgkooli, organisatsiooni või ettevõtte ja vastuvõtva kõrgkooli, organisatsiooni või ettevõtte poolt kinnitatud õppe- või praktikakava, mida tuleb järgida.

Õppelepingus tuleb ka kindlaks määrata õpitulemused, milleni üliõpilane peaks vahetuse ajal jõudma.

Õppeperioodi õppelepingus tuleb kindlaks määrata hariduskäigu osad, mida tuleb arvesse võtta kõrgkoolis üliõpilase kraadiõppes pärast õppeprogrammi edukat läbimist välismaal. Palun tutvuge allpool juhendiga.

Praktikaperioodi õppelepingus tuleb kindlaks määrata, kuidas praktikat tunnustatakse. See sõltub sellest, kas praktikat võetakse arvesse üliõpilase kraadiõppes, praktika on vabatahtlik (pole kraadiõppe jaoks kohustuslik) või praktikal on hiljuti kõrgkooli lõpetanu. Palun tutvuge allpool juhendiga.

Kõik kolm lepinguosalist kohustuvad järgima kõiki kokkuleppeid, millega tagatakse, et üliõpilase välismaal läbitud õpingud või praktika saaks ilma täiendavaid nõudeid esitamata tunnustatud.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates