Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õppeleping

Õppelepinguga nähakse ette üliõpilasvahetuse läbipaistev ja korrektne ettevalmistamine ning üliõpilase poolt välismaal edukalt läbitud õppe tunnustamine.

Õppelepingus esitatakse üliõpilase, saatva kõrgkooli, organisatsiooni või ettevõtte ja vastuvõtva kõrgkooli, organisatsiooni või ettevõtte poolt kinnitatud õppe- või praktikakava, mida tuleb järgida.

Õppelepingus tuleb ka kindlaks määrata õpitulemused, milleni üliõpilane peaks vahetuse ajal jõudma.

Õppeperioodi õppelepingus tuleb kindlaks määrata hariduskäigu osad, mida tuleb arvesse võtta kõrgkoolis üliõpilase kraadiõppes pärast õppeprogrammi edukat läbimist välismaal. Palun tutvuge allpool juhendiga.

Praktikaperioodi õppelepingus tuleb kindlaks määrata, kuidas praktikat tunnustatakse. See sõltub sellest, kas praktikat võetakse arvesse üliõpilase kraadiõppes, praktika on vabatahtlik (pole kraadiõppe jaoks kohustuslik) või praktikal on hiljuti kõrgkooli lõpetanu. Palun tutvuge allpool juhendiga.

Kõik kolm lepinguosalist kohustuvad järgima kõiki kokkuleppeid, millega tagatakse, et üliõpilase välismaal läbitud õpingud või praktika saaks ilma täiendavaid nõudeid esitamata tunnustatud.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download