Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Leerovereenkomst

Een leerovereenkomst is nodig om de uitwisseling transparant en efficiënt voor te bereiden zodat de student erkenning krijgt voor in het buitenland succesvol afgeronde activiteiten.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

In de leerovereenkomst staat het in het buitenland te volgen stage- of studieprogramma en moet vóór vertrek worden ondertekend door de student en de uitzendende en ontvangende instellingen/ondernemingen.

In de leerovereenkomst moet ook worden beschreven welke resultaten van de student tijdens zijn verblijf worden verwacht.

Voor wie in het buitenland gaat studeren, moet in de leerovereenkomst worden vastgelegd welke onderdelen van de eigen studie kunnen worden vervangen door de onderdelen die in het buitenland worden afgewerkt, als die tenminste met succes worden afgerond. Lees de richtsnoeren hieronder.

Wie voor een stage naar het buitenland gaat, moet in de leerovereenkomst laten vastleggen hoe de stage zal worden erkend, dus als onderdeel van de opleiding voor het diploma van de deelnemer, als vrijwillige extra inspanning (niet verplicht voor het diploma) of als aanvulling op een al behaald diploma. Lees de richtsnoeren hieronder.

De drie partijen die de leerovereenkomst sluiten, verbinden zich ertoe de afspraken na te komen, en zo te waarborgen dat de studie of stage in het buitenland zonder meer erkend wordt.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates