Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Uddannelsesaftale

Formålet med uddannelsesaftalen er at gøre forberedelsen af udvekslingen så gennemsigtig og effektiv som muligt for at sikre, at den studerendes/elevens/praktikantens udlandsophold bliver anerkendt.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

I uddannelsesaftalen fastlægges programmet for et studie- eller praktikophold i udlandet, og den skal godkendes af den studerende/eleven/praktikanten, hjeminstitutionen/-virksomheden og værtsinstitutionen/-virksomheden inden udvekslingen.

I aftalen angives, hvad personen, der rejser ud, forventes at lære i løbet af opholdet.

Hvis der er tale om studieophold for studerende eller elever, skal der i uddannelsesaftalen være en beskrivelse af de grupper af elementer i deres uddannelse, der bliver erstattet af andre elementer, hvis studieperioden i udlandet gennemføres tilfredsstillende. Retningslinjerne kan ses nedenfor.

Hvis der er tale om praktikophold, skal der i uddannelsesaftalen stå, hvordan opholdet bliver anerkendt. Dette afhænger af, om opholdet tæller som en del af praktikantens uddannelse, om det er et frivilligt ophold (dvs. at det ikke er en obligatorisk del af uddannelsen), eller om det gennemføres af en dimittend. Retningslinjerne kan ses nedenfor.

Alle tre parter, som underskriver aftalen, forpligter sig til at overholde alle aftalepunkter og dermed sikre, at den udsendte kan få anerkendt studieopholdet/praktikforløbet uden at skulle opfylde yderligere krav.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates