Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ftehim dwar it-Tagħlim

L-għan tal-Ftehim dwar it-Tagħlim hu li jipprovdi preparazzjoni trasparenti u effiċjenti tal-iskambju biex ikun żgurat li l-istudent jirċievi r-rikonoxximent għall-attivitajiet li jwettaq b'suċċess barra l-pajjiż.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

Il-Ftehim dwar it-Tagħlim jistabbilixxi l-programm tal-istudji jew it-traineeship li għandhom isiru barra l-pajjiż u hu approvat mill-istudent, l-istituzzjoni, l-organizzazzjoni jew l-intrapriża li qed tibgħat u dik li qed tirċievi, qabel il-bidu tal-iskambju.

Il-Ftehim dwar it-Tagħlim għandu jinkludi r-riżultati kollha tat-tagħlim li l-istudent hu mistenni jikseb matul l-iskambju.

Għall-mobilità ta' student għall-istudji, il-Ftehim dwar it-Tagħlim għandu jistipula l-grupp ta' komponenti edukattivi li se jiġu sostitwiti fil-lawrja tal-istudent hekk kif itemm b'suċċess il-programm tal-istudju barra l-pajjiż. Ara l-linji gwida hawn taħt.

Għall-mobilità tal-istudent għat-traineeships, il-Ftehim dwar it-Tagħlim għandu jistipula kif it-traineeship se jiġi rikonoxxut skont jekk hux se jkun validu għal-lawrja tal-istudent, jekk jittiħidx fuq bażi volontarja (mhux obbligatorju għal-lawrja) jew jekk hux qed jitwettaq minn gradwat reċenti. Ara l-linji gwida hawn taħt.

It-tliet partijiet li jiffirmaw il-Ftehim dwar it-Tagħlim jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-arranġamenti miftiehma, u b’hekk jiġi żgurat li l-istudent se jirċievi r-rikonoxximent għall-istudji jew it-traineeship barra l-pajjiż mingħajr rekwiżiti addizzjonali.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates