Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študijski sporazum

Namen študijskega sporazuma je zagotoviti pregledno in učinkovito pripravo izmenjave ter ustrezno priznavanje dejavnosti, ki jih študent uspešno zaključi v tujini.

Študijski sporazum določa študijske predmete oziroma program delovne prakse in ga pred začetkom izmenjave potrdijo študent, matična in gostiteljska ustanova, organizacija ali podjetje.

Opredeliti mora tudi ciljne učne rezultate za obdobje izmenjave.

Pri mobilnosti študentov za študij študijski sporazum določa učne dejavnosti v študijskem programu, ki jih bo študent izpolnil, če bo uspešno opravil študij v tujini. Glej spodnja navodila.

Pri mobilnosti študentov za prakso študijski sporazum določa priznavanje prakse glede na to, ali je praksa del študija ali je prostovoljna (ni obvezni del študija) oziroma jo opravlja novi diplomant. Glej spodnja navodila.

Vsi trije podpisniki se s podpisom študijskega sporazuma zavežejo, da bodo spoštovali dogovorjene določbe sporazuma in tako brez dodatnih zahtev zagotovili priznanje študija oziroma delovne prakse, ki ju študent opravi v tujini.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download