Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mācību līgums

Mācību līgums ir vajadzīgs tam, lai nodrošinātu caurskatāmību un efektīvu sagatavošanos apmaiņai, kā arī gādātu par studenta ārzemēs veikto darbību atzīšanu.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

Mācību līgumā ir precizēta ārzemēs notiekošo studiju vai prakses programmma. Šis līgums ir jāapstiprina studentam, studenta nosūtītājai un uzņēmējai iestādei, organizācijai vai uzņēmumam pirms apmaiņas sākuma.

Mācību līgumā jāiekļauj mācību rezultāti, kas studentam jāsasniedz apmaiņas laikā.

Studiju mobilitātes gadījumā mācību līgumā jānorāda to izglītības komponentu grupa, kas tiks aizstāti akadēmiskā grāda studiju programmā, veiksmīgi pabeidzot studiju programmu ārzemēs. Sk. tālāk vadlīnijās.

Studentu prakses mobilitātes gadījumā mācību līgumā jānorāda, kā prakse tiks atzīta, vai to ieskaita akadēmiskā grāda iegūšanai, vai tā ir brīvprātīga (nevis obligāti izejama, lai iegūtu akadēmisko grādu), vai to veic students, kas nupat ieguvis diplomu. Sk. tālāk vadlīnijās.

Visas trīs puses, kas paraksta mācību līgumu, apņemas ievērot visus tā noteikumus. Tas garantē, ka studenta ārzemēs apgūtās studijas vai izietā prakse tiks atzītas bez jebkādiem papildu nosacījumiem.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates