Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhaontú Foghlama

Is é aidhm an Chomhaontaithe Foghlama deis a thabhairt an malartú a ullmhú ar bhealach trédhearcach agus éifeachtúil lena chinntiú go dtabharfar aitheantas don mhac léinn as na gníomhaíochtaí ar éirigh leis a chur i gcrích thar lear.

The templates below are for information and preparation only

If you are a student planning your Erasmus+ mobility, please contact your higher education institution to make sure you use the correct type of learning agreement.

Individual higher education institutions provide information on the content of the learning agreements.

Leagtar amach sa Chomhaontú Foghlama clár na staidéar nó na tréimhse oiliúna a bheidh le cur i gcrích thar lear, clár a chaithfidh an mac léinn, an institiúid/eagraíocht/fiontar seolta nó is faighteoir a fhaomhadh roimh thús an mhalartaithe.

Ba cheart go n-áireofaí sa Chomhaontú Foghlama na torthaí foghlama go léir is ceart don mhac léinn a bheith ag súil lena mbaint amach i rith an mhalartaithe.

Ar mhaithe le soghluaisteacht mac léinn i gcomhair staidéar, ba cheart go leagfaí síos sa Chomhaontú Foghlama na codanna oideachasúla a ndéanfar ionadú orthu i gcéim an mhic léinn tar éis dó an clár staidéir thar lear a chríochnú go rathúil. Féach na treoirlínte thíos.

I gcás soghluaisteacht mac léinn le haghaidh tréimhsí oiliúna, ba cheart go leagfaí síos sa Chomhaontú Foghlama conas a thabharfar aitheantas don tréimhse oiliúna ag brath ar cé acu an gcuirfear i gcuntas í i gcéim an mhic léinn nó an ndéanfar an tréimhse sin ar bhonn deonach (ní mar rud éigeantach i gcomhair na céime) nó cé acu an céimí nua a bheidh i mbun na tréimhse sin. Féach na treoirlínte thíos.

Gabhfaidh na trí pháirtí uile a shíneoidh an Comhaontú Foghlama orthu féin go gcloífidh siad leis na socruithe comhaontaithe, rud a chinnteoidh dá bhrí sin go bhfaighidh an mac léinn aitheantas as an staidéar nó an tréimhse oiliúna a chaith sé nó sí thar lear gan a iarraidh air nó uirthi aon riachtanais eile a chomhlíonadh.

Templates

Learning Agreement for Traineeships

Templates