Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Comhaontú Foghlama

Is é aidhm an Chomhaontaithe Foghlama deis a thabhairt an malartú a ullmhú ar bhealach trédhearcach agus éifeachtúil lena chinntiú go dtabharfar aitheantas don mhac léinn as na gníomhaíochtaí ar éirigh leis a chur i gcrích thar lear.

Leagtar amach sa Chomhaontú Foghlama clár na staidéar nó na tréimhse oiliúna a bheidh le cur i gcrích thar lear, clár a chaithfidh an mac léinn, an institiúid/eagraíocht/fiontar seolta nó is faighteoir a fhaomhadh roimh thús an mhalartaithe.

Ba cheart go n-áireofaí sa Chomhaontú Foghlama na torthaí foghlama go léir is ceart don mhac léinn a bheith ag súil lena mbaint amach i rith an mhalartaithe.

Ar mhaithe le soghluaisteacht mac léinn i gcomhair staidéar, ba cheart go leagfaí síos sa Chomhaontú Foghlama na codanna oideachasúla a ndéanfar ionadú orthu i gcéim an mhic léinn tar éis dó an clár staidéir thar lear a chríochnú go rathúil. Féach na treoirlínte thíos.

I gcás soghluaisteacht mac léinn le haghaidh tréimhsí oiliúna, ba cheart go leagfaí síos sa Chomhaontú Foghlama conas a thabharfar aitheantas don tréimhse oiliúna ag brath ar cé acu an gcuirfear i gcuntas í i gcéim an mhic léinn nó an ndéanfar an tréimhse sin ar bhonn deonach (ní mar rud éigeantach i gcomhair na céime) nó cé acu an céimí nua a bheidh i mbun na tréimhse sin. Féach na treoirlínte thíos.

Gabhfaidh na trí pháirtí uile a shíneoidh an Comhaontú Foghlama orthu féin go gcloífidh siad leis na socruithe comhaontaithe, rud a chinnteoidh dá bhrí sin go bhfaighidh an mac léinn aitheantas as an staidéar nó an tréimhse oiliúna a chaith sé nó sí thar lear gan a iarraidh air nó uirthi aon riachtanais eile a chomhlíonadh.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download