Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Maza mēroga partnerības

Par partnerību

Maza mēroga jeb mazo partnerību mērķis ir sasniegt vietējās organizācijas un organizācijas, kurām ir mazāk pieredzes programmā “Erasmus+”. Partnerības veidotas tā, lai programmai varētu plašāk piekļūt personas un mazāki dalībnieki, kas ir grūti sasniedzami ar pasākumiem skolu izglītības, pieaugušo izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, jaunatnes un sporta jomā. Maza mēroga partnerībām raksturīgs sekojošais:

  • mazākas dotāciju summas, ko piešķir organizācijām;
  • partnerības ilgst īsāku laiku;
  • vienkāršotas administratīvās prasības;
  • atvieglota piekļuve programmai;
  • elastīgi formāti — apvienojot transnacionālas un valsts mēroga darbības —, lai mazākas organizācijas varētu sasniegt cilvēkus, kuriem ir mazāk iespēju.

Mazās partnerības var palīdzēt izveidot un attīstīt transnacionālus tīklus un sasaistīt vietējās, reģionālās, valsts un starptautiskās stratēģijas. Tās arī atbalsta aktīvu Eiropas pilsoniskumu un stiprina Eiropas dimensiju vietējā līmenī.

Kas var pieteikties

Jebkura iesaistītā organizācija, kas reģistrēta programmas valstī, var pieteikties maza mēroga partnerībai. Šī organizācija iesniedz pieteikumu visu projektā iesaistīto organizāciju vārdā. Partnerībā var piedalīties jebkura publiska vai privāta organizācija, kas reģistrēta programmas valstī (sk. “Valstis, kas ir tiesīgas pieteikties”).

Neatkarīgi no projekta īstenošanas jomas mazās partnerības ir atvērtas jebkāda veida organizācijām, kas darbojas jebkurā izglītības, apmācības, jaunatnes, sporta vai citā sociālekonomiskā nozarē. Tajās var piedalīties arī organizācijas, kas darbojas citās jomās (piemēram, vietējās pašvaldības, reģionālās un valsts iestādes, atzīšanas un apstiprināšanas centri, tirdzniecības kameras, tirdzniecības organizācijas, konsultāciju centri, kultūras un sporta organizācijas).

Atkarībā no projekta prioritātēm un mērķiem maza mēroga partnerībās būtu jāiesaista pēc iespējas piemēroti un daudzveidīgi partneri, lai gūtu labumu no to atšķirīgās pieredzes, specializācijas un īpašajām zināšanām.

Kā pieteikties

Organizācijām, kas vēlas pieteikties, tas jādara, izmantojot ES Finansējuma un iepirkumu portālu.

2021. gadā ir izsludināts viens uzaicinājums iesniegt priekšlikumus. Dotācijas pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 17. jūnijs (plkst. 17.00 pēc Centrāleiropas laika).

Saistītās politikas jomas

Maza mēroga partnerību prioritātes ir tādas pašas kā sadarbības partnerībās.

Uzzināt vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par sadarbības partnerībām. Tajās ir iekļauta visa informācija par prioritātēm, dotāciju piešķiršanas kritērijiem, finansēšanas noteikumiem u. c.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Slēgts
Deadline
23 Mar 2022

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).