Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mala partnerstva

Što su mala partnerstva?

Malim partnerstvima nastoji se doprijeti do lokalnih organizacija ili onih s manje iskustva u programu Erasmus+. Cilj je ove aktivnosti proširiti pristup programu na male subjekte i pojedince do kojih je teško doprijeti u području odgoja i općeg obrazovanja, obrazovanja odraslih, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta. Odlike su malog partnerstva

  • niži iznosi bespovratnih sredstava za organizacije
  • kraće trajanje
  • jednostavniji administrativni zahtjevi
  • smanjene prepreke za sudjelovanje
  • fleksibilni formati – kombiniranje transnacionalnih i nacionalnih aktivnosti – kako bi se manjim organizacijama omogućilo da dopru do osoba s manje mogućnosti.

Mala partnerstva mogu doprinijeti stvaranju i razvoju transnacionalnih mreža i povezivanju lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika. U okviru partnerstva nastoji se poduprijeti aktivno europsko građanstvo i dovesti europsku dimenziju na lokalnu razinu.

Tko se može prijaviti?

Svaka organizacija sudionica s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa može se prijaviti za malo partnerstvo. Ta se organizacija prijavljuje u ime svih organizacija koje sudjeluju u projektu. Svaka javna ili privatna organizacija s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa (vidjeti „Prihvatljive zemlje”) može sudjelovati u partnerstvu.

Neovisno o području na koje određeni projekt utječe, mala partnerstva otvorena su svim vrstama organizacija koje djeluju u različitim područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta ili drugih socioekonomskih sektora. Mogu sudjelovati i organizacije koje provode aktivnosti u drugim područjima (npr. lokalna, regionalna i nacionalna tijela, centri za priznavanje i vrednovanje, gospodarske komore, trgovinske organizacije, centri za usmjeravanje, kulturne i sportske organizacije).

Ovisno o prioritetu i ciljevima projekta u mala partnerstva trebalo bi uključiti najprikladnije i najraznolikije partnere kako bi se iskoristila njihova različita iskustva, profili i posebno stručno znanje.

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti trebale bi to učiniti putem portala Funding & tender opportunities.

U 2021. objavljen je jedan poziv na podnošenje prijedloga. Zahtjevi za bespovratna sredstva moraju se predati do 17. lipnja 2021. (17:00 sati po srednjoeuropskom vremenu).

Povezane politike

Cilj je malih partnerstava ostvariti iste prioritete kao i suradnička partnerstva.

Saznajte više

Vodič kroz program Erasmus+ glavni je izvor informacija o malim partnerstvima. U njemu su sve informacije o prioritetima, kriterijima za dodjelu, pravilima financiranja i ostalim uvjetima.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Zatvoreno

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Zatvoreno

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).