Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nedidelio masto partnerystė

Apie galimybę

Nedidelio masto partneryste siekiama į veiklą įtraukti visuomenines organizacijas ar mažiau patirties „Erasmus+“ srityje turinčius dalyvius. Ši partnerystė turėtų padėti didinti Programos prieinamumą nedideliu mastu bendrojo ugdymo, suaugusiųjų švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto srityse veikiantiems subjektams ir sunkiai pasiekiamiems asmenims. To bus siekiama:

  • organizacijoms skiriant mažesnes dotacijų sumas;
  • nustatant trumpesnę trukmę;
  • nustatant paprastesnius administracinius reikalavimus;
  • sumažinant prieigos kliūtis;
  • taikant lanksčius formatus – derinant tarptautinę ir nacionalinio lygmens veiklą – kad mažesnės organizacijos galėtų pritraukti mažiau galimybių turinčius žmones.

Nedidelio masto partnerystė gali padėti burti ir plėtoti tarpvalstybinius tinklus ir susieti vietos, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens politiką. Ji taip pat remia aktyvų Europos pilietiškumą ir priartina Europos aspektą prie vietos lygmens.

Kas gali teikti paraišką?

Nedidelio masto partnerystėje gali dalyvauti bet kuri Programos šalyje įsteigta dalyvaujančioji organizacija. Organizacija paraišką teikia visų projekte dalyvaujančių organizacijų vardu. Partnerystėje gali dalyvauti viešosios bei privačiosios organizacijos (žr. „Reikalavimus atitinkančios šalys“).

Nepriklausomai nuo projekto srities, nedidelio masto partnerystėje gali dalyvauti bet kuri organizacija, veikianti švietimo, mokymo, jaunimo, sporto ar kitame socialiniame ar ekonominiame sektoriuje. Dalyvauti gali ir organizacijos, vykdančios veiklą kitose srityje (pavyzdžiui, vietos, regioninės ir nacionalinės institucijos, mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo centrai, prekybos rūmai, prekybos organizacijos, orientavimo centrai, kultūros ir sporto organizacijos).

Atsižvelgiant į projekto prioritetus ir tikslus, nedidelio masto partnerystėje turėtų dalyvauti tinkamiausi ir įvairiausi partneriai, kad būtų galima pasinaudoti įvairia jų patirtimi, ypatumais ir specialiosiomis žiniomis.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas organizacijos gali teikti per ES Finansavimo ir konkursų portalą.

2021 m. paskelbtas vienas kvietimas teikti paraiškas. Dotacijos paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. birželio 17 d. 17 val. (Vidurio Europos vasaros laiku).

Susijusi politika

Nedidelio masto partneryste siekiama tokių pačių prioritetų kaip ir bendradarbiavimo partneryste.

Daugiau informacijos

Svarbiausias informacijos apie bendradarbiavimo partnerystę šaltinis – programos „Erasmus+“ vadovas. Jame pateikiama visa informacija apie prioritetus, skyrimo kriterijus, finansavimo taisykles ir t. t.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Uždara
Deadline
23 Mar 2022

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).