Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Personal inom vuxenutbildning

Vilka möjligheter finns?

Genom Erasmus+ kan vuxenutbildningsorganisationer skicka ut eller ta emot personal för läraruppdrag och fortbildning.

Hur går det till?

Din organisation kan söka antingen som en enskild organisation eller som en del av ett nationellt konsortium, dvs. en grupp av organisationer som leds av en samordnande organisation.

Följande typer av organisationer finns:

  • Sökande organisation – ansvarar för att ansöka om och driva projektet, men kan också fungera som sändande organisation.
  • Sändande organisation – väljer ut personal som ska åka utomlands och sköter bidragsutbetalningarna.
  • Mottagande organisation – tar emot personal från utlandet.

De organisationer som vill erbjuda kurser eller annan fortbildning måste vara utbildningsanordnare. Alla mottagande organisationer ska också ange mål och verksamhet i förväg och beskriva de olika parternas rättigheter och skyldigheter.

Alla organisationer måste komma från ett programland. De som söker som ett konsortium måste dessutom ligga i samma land, och alla måste anges i ansökan.

Hur söker jag?

Du skickar ansökan till programkontoret i det land där din organisation eller konsortiet ligger. En organisation eller ett konsortium får bara söka en gång per urvalsomgång, men organisationer kan delta i eller samordna flera olika konsortier.

Mer information

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta. Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också vända dig till de nationella programkontoren eller partnerländernas Erasmuskontor (om de finns).