Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Voksenuddannelsespersonale

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver voksenuddannelsesinstitutioner mulighed for at udsende eller modtage voksenuddannelsespersonale, der enten kan undervise selv eller modtage undervisning.

Hvordan fungerer det?

Organisationer, der ønsker at benytte disse muligheder, kan enten ansøge som individuel organisation eller som del af et "nationalt mobilitetskonsortium", som er en gruppe af organisationer, der ledes af en enkelt koordinerende organisation.

Disse organisationer er opdelt i tre hovedkategorier:

  • Ansøgerorganisationer – er ansvarlige for at ansøge om og styre projektet, men kan også fungere som hjemorganisation
  • Hjemorganisationer – er ansvarlige for at udvælge det personale, der skal udsendes, og for at forvalte udbetalingen af tilskud
  • Værtsorganisationer – er ansvarlige for at modtage udenlandsk personale.

Værtsorganisationen skal udbyde uddannelse eller undervisning, hvis det udsendte personale skal følge et kursus eller et uddannelsesarrangement. I andre tilfælde kan værtsorganisationen være en hvilken som helst relevant organisation, der beskæftiger sig med voksenuddannelse. Den skal så på forhånd beskrive aktiviteterne og formålet med dem og fastlægge alle parters rettigheder og forpligtelser.

Organisationer, der ansøger som et konsortium, skal alle være etableret i det samme land og være udpeget på ansøgningstidspunktet. Alle deltagende organisationer skal høre hjemme i et programland.

Hvordan søger du?

Ansøgningsprocessen administreres af det nationale agentur i det land, hvor ansøgerorganisationen eller konsortiet er etableret. En organisation eller et konsortium kan kun ansøge én gang pr. udvælgelsesrunde, men en organisation kan godt deltage i eller koordinere flere konsortier.

Find ud af mere

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om udlandsophold for voksenundervisningspersonale. Del B indeholder detaljerede oplysninger om adgangskrav, tildelingskriterier og tilskudsregler.

De nationale agenturer eller, for partnerlandes vedkommende, de nationale kontorer (hvis de findes) kan give dig nærmere information.