Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pieaugušo izglītības darbinieki

Kādas ir piedāvātās iespējas?

“Erasmus+” ļauj pieaugušo izglītības organizācijām nosūtīt un uzņemt pieaugušo izglītības darbiniekus pasniegt nodarbības vai piedalīties mācībās.

Kā tas darbojas?

Organizācija, kura vēlas izmantot šīs iespējas, var pieteikties kā individuāla organizācija vai kā dalībnieks “valsts mobilitātes konsorcijā”, t.i., pieaugušo izglītības organizāciju grupā, ko vada viena koordinējošā organizācija.

Šīs organizācijas atbilst vienai no trim galvenajām kategorijām:

  • pieteikuma iesniedzējas organizācijas iesniedz pieteikumu un vada projektu, bet tās var būt arī nosūtošās organizācijas;
  • nosūtošās organizācijas atlasa darbiniekus nosūtīšanai uz ārzemēm un pārvalda dotāciju maksājumus;
  • uzņemošās organizācijas uzņem darbiniekus no citām valstīm.

Uzņemošajām organizācijām ir jānodrošina kursi, ja ir paredzēts, ka darbinieki piedalās strukturētos kursos vai mācību pasākumā. Citos gadījumos uzņemošā organizācija var būt jebkura attiecīgajā jomā kompetenta organizācija, bet tai priekšlaikus ir jādefinē mērķi un darbības, kā arī visu attiecīgo personu tiesības un pienākumi.

Organizācijām, kuras vēlas piedalīties konsorcijā, visām jābūt reģistrētām tajā pašā valstī un norādītām pieteikumā. Visām organizācijām, kuras piedalās, ir jābūt reģistrētām programmas valstī.

Kā pieteikties?

Procedūru vada tās valsts nacionālā aģentūra, kurā ir reģistrēta organizācija vai konsorcijs, kas iesniedz pieteikumu. Vienā atlases procedūrā organizācija vai konsorcijs var pieteikties tikai vienu reizi, bet organizācijas var būt vairāku konsorciju dalībnieces vai koordinēt vairākus konsorcijus.

Plašāka informācija

Galvenais informācijas avots attiecībā uz šīm iespējām ir programmas “Erasmus+” vadlīnijas; to B daļā iepazīstieties ar atbilstības un atlases kritērijiem un finansējuma noteikumiem.

Nacionālās aģentūras vai atsevišķās partnervalstīs nacionālie biroji var sniegt papildu informāciju.