Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Felnőttoktatásban dolgozó szakemberek

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program révén a felnőttoktatási szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy felnőttoktatásban dolgozó szakembereket küldjenek más országokba vagy fogadjanak más országokból abból a célból, hogy a kérdéses szakemberek oktatási vagy képzési tevékenységeket végezzenek, illetve képzésben részesüljenek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Azok a szervezetek, amelyek részt kívánnak venni ezekben a lehetőségekben, vagy önállóan, szervezeti minőségükben, vagy pedig ún. nemzeti mobilitási konzorcium tagjaként pályázhatnak. A nemzeti mobilitási konzorciumot több felnőttoktatási szervezet alkotja, amelyeket egyetlen szervezet koordinál.

A lehetőségekkel élni kívánó szervezetek az alábbi három fő kategória valamelyikébe tartoznak:

  • Pályázó szervezetek: feladatuk a projekt megpályázása és irányítása, de adott esetben küldő szervezetként is eljárhatnak
  • Küldő szervezetek: feladatuk a külföldre kiküldendő szakemberek kiválasztása és a támogatások kifizetésének kezelése
  • Fogadó szervezetek: feladatuk a külföldi szakemberek fogadása

A fogadó szervezeteknek képzésszervezőknek kell lenniük, ha az általuk fogadott szakemberek abból a célból érkeznek hozzájuk, hogy szervezett tanfolyamokon vagy képzési eseményeken vegyenek részt. Ha nem ez a helyzet, a felnőttoktatás terén tevékeny releváns szervezetek bármelyike lehet fogadó szervezet, de feltételt jelent, hogy a kérdéses szervezet előre meghatározza a célkitűzéseket és a tevékenységeket, valamint az összes fél jogait és kötelezettségeit.

A konzorcium tagjaként pályázó szervezetek mindegyikének ugyanabban az országban kell működnie, és mindegyiküket fel kell tüntetni a pályázatban. Minden részt vevő intézménynek programországban kell székhellyel rendelkeznie.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati eljárást annak az országnak a nemzeti irodája folytatja le, ahol a pályázó szervezet vagy konzorcium székhelye található. Egy adott szervezet vagy konzorcium egy pályázati körben csak egyszer pályázhat, de ugyanaz a szervezet több különböző konzorciumban részt vehet, illetve több különböző konzorciumot koordinálhat.

További információk

Ezekről a lehetőségekről mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk; a B. részben olvasható részletes tájékoztatás a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A programországok nemzeti irodái vagy (adott esetben) a partnerországok nemzeti központjai további információkkal tudnak szolgálni.