Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aikuisoppilaitosten henkilöstö

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa aikuiskoulutusorganisaatioille tilaisuuden henkilöstön opetus- ja täydennyskoulutusjaksoihin. Organisaatio voi toimia joko lähettävänä tai vastaanottavana tahona.

Perusperiaatteet

Organisaatiot voivat osallistua hakumenettelyyn joko yksittäisinä organisaatioina tai osana kansallista liikkuvuuskonsortiota, joka on yhden koordinoivan organisaation hallinnoima aikuiskoulutusalan osallistujaorganisaatioiden ryhmä.

Osallistujaorganisaatiot jakautuvat kolmeen pääryhmään:

  • Hakijaorganisaatiot tekevät hankehakemuksen ja vastaavat hankkeen hallinnoinnista, mutta voivat toimia myös lähettävänä organisaationa.
  • Lähettävät organisaatiot vastaavat ulkomaille lähetettävän henkilöstön valinnasta sekä tukien maksusta.
  • Vastaanottavat organisaatiot vastaavat ulkomailta saapuvan henkilöstön vastaanottamisesta.

Jos hankkeessa on kyse täydennyskoulutuskurssiin tai koulutustapahtumaan osallistumisesta, vastaanottavan organisaation on oltava sen järjestäjä. Muissa tapauksissa vastaanottavana organisaationa voi olla mikä tahansa aikuiskoulutuksen alalla toimiva organisaatio, mutta ulkomaanjakson tavoitteista ja sisällöstä sekä kunkin osapuolen oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittava etukäteen´.

Jos hakija on kansallinen liikkuvuuskonsortio, kaikkien konsortion jäsenten on oltava samasta maasta ja ne on nimettävä silloin, kun tukea haetaan. Kaikkien osallistujaorganisaatioiden täytyy sijaita jossakin ohjelmamaassa.

Hakumenettely

Hakuprosessia hallinnoi hakijaorganisaation tai -konsortion maan kansallinen toimisto. Organisaatio tai konsortio voi hakea vain kerran kullakin hakukierroksella, mutta organisaatiot voivat osallistua useampien konsortioiden toimintaan tai koordinoida sitä.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja on Erasmus+ -ohjelmaoppaan B-osassa, jossa kerrotaan myöntämisperusteista, tukikelpoisuusperusteista ja rahoitussäännöistä.

Tietoa saa myös kansallisista toimistoista ja joissakin kumppanimaissa toimivista kansallisista yhteyspisteistä.