Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vuxenutbildning

Vad går det ut på?

Erasmus+ stöder fortbildning vid en vuxenutbildningsorganisation utomlands.

Det kan vara kurser, praktik, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på skolor eller andra organisationer.

Exempel på organisationer är vuxenutbildningscentrum, universitet och högskolor, myndigheter, forskningsinstitut och utbildningsanordnare.

Mer information om vuxenutbildning kan du få via webbplattformen Epale.

Hur länge?

Fortbildningen ska pågå i minst två dagar och högst två månader. Restiden är inte inräknad.

Villkor

Din organisation måste ansöka om att delta i ett utbytesprojekt.

Utbytet ska ingå i din organisations europeiska utvecklingsplan för att modernisera och internationalisera verksamheten. Utbytesprojektet ska ange dina utvecklingsmål och se till att din erfarenhet erkänns formellt och sprids till andra vid din institution.

Bidrag

EU-bidraget ska täcka dina kostnader för resa och uppehälle under vistelsen. De deltagande institutionerna kan också få administrativt stöd.

Den organisation som skickar ut dig har hand om bidraget och betalar ut pengarna till dig.

Hur söker jag?

Du kan inte själv söka bidrag. Ansökan måste skickas in av vuxenutbildningsinstitutionerna som i sin tur väljer ut deltagarna bland sin personal.

Urvalet ska vara rättvist, öppet och väldokumenterat.

Mer information

Hör med din institutions internationella kontor om vilka möjligheter som finns.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

  • Del B beskriver vem som kan söka och reglerna för att få bidrag.

Du kan också få hjälp av programkontoret i ditt land.