Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Edukacja dorosłych

Informacje ogólne

Z programu Erasmus+ wspierane są wyjazdy za granicę w celach szkoleniowych do instytucji zajmujących się kształceniem dorosłych.

Mogą to być zorganizowane kursy lub czasowe szkolenia za granicą bądź też praktyczne doświadczenia edukacyjne (job shadowing) lub okresy obserwacji w szkołach lub innych organizacjach z sektora edukacji.

Przykłady takich organizacji to między innymi ośrodki kształcenia dorosłych, instytucje szkolnictwa wyższego, organy administracji publicznej, instytuty badawcze i placówki organizujące kursy lub szkolenia.

Więcej informacji przeznaczonych dla osób zajmujących się zawodowo kształceniem dorosłych można znaleźć za pośrednictwem elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).

Czas trwania

Pobyt w celach szkoleniowych musi trwać co najmniej 2 dni i nie więcej niż 2 miesiące. Nie obejmuje to czasu podróży.

Warunki

Aby móc prowadzić szkolenia za granicą w ramach programu Erasmus+, Twoja instytucja musi najpierw zgłosić się do udziału w projekcie mobilności.

Projekt mobilności pracowników zajmujących się kształceniem dorosłych musi być zgodny z założeniami europejskiego planu rozwoju instytucji wysyłającej i musi służyć modernizacji działalności i realizacji celów instytucji w skali międzynarodowej. Projekt musi określać Twoje cele w zakresie rozwoju zawodowego oraz musi gwarantować, że to, czego się nauczysz, zostanie odpowiednio uznane przez Twoją instytucję oraz że wiedza ta będzie też przekazywana innym jej pracownikom.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie ze środków unijnych służy pokryciu Twoich kosztów podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą oraz, w razie konieczności, opłat za kursy. Instytucjom uczestniczącym oferowane jest również wsparcie organizacyjne.

Mimo że dofinansowanie jest przyznawane ze środków unijnych, zarządzają nim organizacje kształcące dorosłych, które uczestniczą w programie, i to one odpowiadają za wypłacanie odpowiednich kwot uczestnikom projektów.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Osoba prywatna nie może sama złożyć wniosku o dofinansowanie. Wnioski mogą składać wyłącznie instytucje kształcenia dorosłych, które odpowiadają też za selekcję kandydatów do wyjazdów zagranicznych spośród swoich pracowników.

Selekcja kandydatów powinna odbywać się w uczciwy i przejrzysty sposób i zostać starannie udokumentowana.

Więcej informacji

Dowiedz się w swojej instytucji kształcącej dorosłych, czy możesz zgłosić się do udziału w tego rodzaju projekcie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości wyjazdu za granicę znajdziesz też w przewodniku po programie Erasmus+.

  • Informacje o warunkach uzyskania wsparcia finansowego, kryteriach kwalifikowalności i zasadach finansowania znajdziesz w części B przewodnika.

W razie pytań i wątpliwości pomocy mogą udzielić Ci agencje krajowe.