Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Izobraževanje odraslih

Pregled

Program Erasmus+ podpira mobilnost za usposabljanje v organizacijah za izobraževanje odraslih v tujini.

Usposabljanje je lahko v obliki tečajev, prakse, hospitacij oziroma opazovanja na delovnem mestu na šolah in drugih ustreznih organizacijah.

Takšne organizacije so na primer centri za izobraževanje odraslih, visokošolske ustanove, javni organi, raziskovalne ustanove in organizacije, ki vodijo tečaje in usposabljanje.

Več informacij za strokovne delavce v izobraževanju odraslih ponuja Elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi (EPALE).

Trajanje

Mobilnost za usposabljanje mora trajati najmanj 2 dni in največ 2 meseca. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Pri mobilnosti za usposabljanje v tujini s podporo programa Erasmus+ mora šola pošiljateljica sodelovati v projektu mobilnosti.

Projekt mobilnosti mora biti pripravljen v okviru evropskega razvojnega načrta organizacije pošiljateljice, namenjenega modernizaciji in internacionalizaciji njihovega dela. Projekt mobilnosti mora navesti cilje strokovnega izpopolnjevanja udeleženca in zagotoviti, da bo organizacija ustrezno priznala in uporabila izkušnjo izpopolnjevanja v tujini.

Finančna podpora

Dotacije EU krijejo stroške potovanja in bivanja v tujini, po potrebi tudi plačilo tečajev, ter organizacijske stroške sodelujočih organizacij.

Čeprav gre pri dotacijah za evropska sredstva, z njimi upravljajo sodelujoče organizacije za izobraževanje odraslih, ki tudi izplačujejo dotacije posameznikom.

Prijava

Posamezniki ne morejo sami zaprositi za dotacijo, pač pa morajo vlogo zanje oddati organizacije za izobraževanje odraslih, ki tudi izberejo kandidate za mobilnost v tujini.

Izbor kandidatov za izpopolnjevanje v tujini mora biti pravičen, transparenten in natančno evidentiran.

Več informacij

Na organizaciji za izobraževanje odraslih boste izvedeli več o razpoložljivih možnostih.

Natančnejše informacije vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+:

  • Vse o pogojih, upravičenosti in pravilih financiranja v delu B

Za pojasnila in pomoč pri prijavi se obrnite na nacionalno agencijo.