Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdělávání dospělých

Přehled

Erasmus+ podporuje školicí pobyty pracovníků v zahraničních institucích věnujících se vzdělávání dospělých.

Tyto pobyty mohou zahrnovat účast na strukturovaných kurzech a školeních nebo pozorování zkušených pracovníků a související praxi na školách nebo v dalších organizacích relevantního zaměření.

Může jít o střediska pro vzdělávání dospělých, vysokoškolské vzdělávací instituce, orgány veřejného sektoru, výzkumné ústavy a organizace poskytující kurzy a školení.

Podrobnější informace pro kvalifikované pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých jsou k dispozici prostřednictvím elektronické platformy pro vzdělávání dospělých v Evropě (EPALE).

Doba trvání

Školicí pobyt musí trvat minimálně 2 dny, maximálně 2 měsíce. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Pokud se chcete školit v zahraničí v rámci Erasmu+, musí nejprve vaše organizace zažádat o účast na projektu mobility.

Mobilita zaměstnanců v oblasti vzdělávání dospělých je zasazena do evropského plánu rozvoje vysílajících organizací (zaměřeného na modernizaci a internacionalizaci jejich poslání). Projekt mobility musí stanovit cíle profesního rozvoje vás jakožto zaměstnance vaší instituce a zajistit, aby to, co se naučíte, bylo ve vaší instituci jak náležitě uznáno, tak šířeno.

Finanční podpora

Během pobytu v zahraničí vám EU bude přispívat na cestovní a pobytové náklady , jakož i na případné poplatky za kurz, a organizacím, které se výměny účastní, poskytne organizační podporu.

Ačkoli finanční prostředky poskytuje EU, granty jako takové spravují příslušné organizace pro vzdělávání dospělých. Ty jsou rovněž odpovědné za vyplácení konkrétních částek jednotlivým stážistům.

Jak zažádat o grant

O grant si nemůžete zažádat přímo sami. Zažádat musejí instituce pro vzdělávání dospělých, které také provádějí výběr vhodných účastníků školicích pobytů z řad svých zaměstnanců.

Výběr pracovníků, kteří se budou školit v zahraničí, by měl být spravedlivý, transparentní a náležitě dokumentovaný.

Další informace

Pokud máte zájem zjistit, zda je tato možnost dostupná i pro vás, obraťte se na svou organizaci pro vzdělávání dospělých.

Podrobné informace o uvedených příležitostech v zahraničí podává Příručka k programu Erasmus+.

  • Kritéria pro udělení grantu, obecná kritéria způsobilosti a pravidla financování najdete v části B této příručky.

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na vaši národní agenturu, kde vám poradí i s tím, jak o grant zažádat.