Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suaugusiųjų švietimas

Apžvalga

Pagal programą „Erasmus+“ remiamos laikinos išvykos mokytis suaugusiųjų švietimo organizacijose užsienyje.

Tai gali būti struktūriniai kursai, laikinas mokymasis užsienyje, darbo stebėjimas mokyklose ar kitose atitinkamose organizacijose.

Tokios organizacijos, pavyzdžiui, gali būti suaugusiųjų mokymosi centrai, aukštojo mokslo įstaigos, viešosios įstaigos, mokslinių tyrimų institutai ir kursus ir rengimą teikiančios organizacijos.

Daugiau informacijos apie suaugusiųjų mokymosi srities specialistus galima gauti naudojantis Europos suaugusiųjų mokymosi elektronine platforma (EPALE).

Trukmė

Mokymosi laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Sąlygos

Kad galėtumėte laikinai mokytis užsienyje pagal programą „Erasmus+“, jūsų organizacija turi pateikti paraišką dalyvauti judumo projekte.

Suaugusiųjų švietimo darbuotojų judumas organizuojamas pagal siunčiančiųjų organizacijų europinį plėtros planą, kuriuo siekiama modernizuoti jų tikslinę veiklą ir suteikti jai tarptautinį matmenį. Judumo projekte turi būti nurodyti jūsų, kaip darbuotojo, profesinio tobulinimosi tikslai ir turi būti užtikrinta, kad tai, ką išmoksite, būtų tinkamai pripažinta ir įgytomis žiniomis pasidalyta jūsų įstaigoje.

Finansinė parama

ES dotacijos skirtos padengti jūsų kelionės ir pragyvenimo buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidas bei mokestį už kursus, jei būtina, taip pat suteikti organizacinę paramą dalyvaujančioms įstaigoms.

Nors dotacijas finansuoja ES, jas tvarko susijusios suaugusiųjų švietimo organizacijos. Jos yra atsakingos už išmokų individualiems asmenims mokėjimą.

Kaip pateikti paraišką

Negalite dotacijos prašyti tiesiogiai kaip individualus asmuo. Paraiškas turi teikti suaugusiųjų švietimo įstaigos, kurios ir atrinks kandidatus laikinai mokytis užsienyje iš savo darbuotojų.

Kandidatų mokytis užsienyje atranka turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo suaugusiųjų švietimo organizacijoje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove:

  • B dalyje sužinosite apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles.

Nacionalinės agentūros gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.