Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Felnőttoktatás

Áttekintés

Az Erasmus+ támogatja, hogy az érdeklődő szakemberek meghatározott ideig képzési tevékenységben vegyenek részt külföldi felnőttoktatási intézményekben.

Ezek a lehetőségek szervezett tanfolyamokon, külföldi képzési eseményeken való részvételt, illetve iskoláknál és más releváns szervezeteknél végzett szakmai látogatást (job shadowing) vagy szakmai megfigyelést foglalhat magában.

Ezeknek a szervezeteknek a körébe többek között felnőttoktatási központok, felsőoktatási intézmények, közjogi intézmények és kutatóintézetek, valamint tanfolyamokat vagy egyéb képzési programokat biztosító szervezetek tartozhatnak.

A felnőttoktatással foglalkozó szakemberek további információkat találhatnak az európai felnőttoktatás elektronikus platformján (EPALE).

Időtartam

A képzési tevékenység időtartama nem lehet rövidebb 2 napnál, és nem haladhatja meg a 2 hónapot. Ebbe nem számít bele az utazással töltött idő.

Feltételek

Ahhoz, hogy Ön az Erasmus+ program keretében képzésben részesüljön külföldön, szervezetének pályáznia kell mobilitási projektben való részvételre.

A küldő szervezetnek korszerűsítést és nemzetköziesítést célzó európai fejlesztési tervet kell kidolgoznia. A felnőttoktatási intézményekben dolgozó szakemberek mobilitásának illeszkednie kell ebbe a tervbe. A mobilitási projektnek meg kell határoznia, hogy Önnek – az intézmény alkalmazottjaként – milyen célokat kell teljesítenie a szakmai fejlődés terén. Ezen túlmenően gondoskodnia kell az Ön által elsajátított tudás megfelelő elismeréséről, valamint ezeknek az ismereteknek a küldő intézmény egészében történő megosztásáról.

Pénzügyi támogatás

Az EU abból a célból nyújt támogatást, hogy fedezze a külföldi tartózkodással kapcsolatban felmerülő utazási és megélhetési költségeket, illetve – szükség esetén – a tandíjakat, továbbá hogy szervezési támogatást biztosítson a részt vevő szervezetek számára.

A támogatást az EU biztosítja, de kezeléséről a részt vevő felnőttoktatási szervezetek gondoskodnak. Ők felelősek azért, hogy az egyéneknek a támogatást folyósítsák.

Pályázati tudnivalók

Ön magánszemélyként nem pályázhat támogatásra. Pályázni felnőttoktatási intézmények pályázhatnak, ők választják ki saját alkalmazottaik közül a külföldi képzési tevékenységben részt vevő jelölteket.

A szakemberek kiválasztását tisztességes, átlátható és jól dokumentált módon kell lefolytatni.

További információk

Ön saját felnőttoktatási szervezeténél érdeklődhet arról, hogy igénybe veheti-e az ezen az oldalon ismertetett lehetőségeket.

A programkalauz (Erasmus+ – Pályázati útmutató) is részletes tájékoztatással szolgál ezekről a lehetőségekről:

  • A B. részben olvashatók információk a pályázati és az odaítélési (a formai és a tartalmi) követelményekről, valamint a finanszírozási szabályokról.

A nemzeti irodák segíteni tudnak az esetleges kérdésekkel és a pályázati eljárással kapcsolatban.