Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Volwassenenonderwijs

Overzicht

Erasmus+ maakt het mogelijk om een bepaalde periode naar het buitenland te gaan om een opleiding te volgen aan een buitenlandse instelling voor volwassenenonderwijs.

Het kan gaan om een cursus, job shadowing of observatieperiodes op een school of een andere relevante organisatie.

Dit zijn bijvoorbeeld centra voor volwassenenonderwijs, instellingen voor hoger onderwijs, overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen en organisaties die cursussen en opleidingen verzorgen.

Meer informatie over beroepsopleidingen voor volwassenen vindt u op het Elektronisch Platform voor volwassenenonderwijs in Europa (EPALE)

Duur

U gaat voor uw opleiding minimaal twee dagen en maximaal twee maanden naar het buitenland. Reistijd is daarbij niet inbegrepen.

Voorwaarden

Om een opleiding te mogen volgen in het volwassenenonderwijs in het buitenland, moet uw organisatie een aanvraag indienen voor deelname aan een mobiliteitsproject.

Mobiliteit voor volwassenenonderwijs valt onder het Europees ontwikkelingsplan voor de modernisering en internationalisering van de organisatie die u uitzendt. In het mobiliteitsplan moeten de doelstellingen voor professionele ontwikkeling voor u als werknemer staan en de manier waarop alles wat u geleerd heeft, binnen uw instelling erkend en gedeeld wordt.

Financiële steun

U kunt van de EU een beurs krijgen als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten en zo nodig inschrijfgeld in verband met uw verblijf in het buitenland. Daarnaast biedt de EU organisatorische steun aan de deelnemende instellingen.

Hoewel de beurzen door de EU gefinancierd worden, worden zij beheerd door de betrokken organisaties voor volwassenenonderwijs. Zij doen de betalingen aan de deelnemers.

Hoe aanvragen?

U kunt niet zelf een beurs aanvragen. Alleen organisaties voor volwassenenonderwijs kunnen een aanvraag doen. Zij selecteren uit hun personeel kandidaten voor opleidingen in het buitenland.

De selectie moet eerlijk en transparant verlopen en goed gedocumenteerd worden.

Meer informatie

Vraag binnen uw organisatie of deze mogelijkheden geboden worden.

In de programmagids van Erasmus+ staat gedetailleerde informatie hierover:

  • kijk in Deel B wat de voorwaarden en regels zijn.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij het nationale agentschap in uw land.